V.d. predstojnika urgentnega centra Tadeja Jelenko, dr.med., spec.int.med.
V.d. strokovne vodje zdr.nege UC Helena Poljanec, dipl.m.s.
Enota za hitre preglede pod okriljem ZD Trbovlje kontakt
E: info@zd-trbovlje.si
T: 03 56 52 615
Enota za sprejem in triažo (SB Trbovlje) kontakt
T: 03 56 52 615
OBVESTILO ZA JAVNOST v pdf obliki: Sprememba delovanja URGENTNEGA CENTRA TRBOVLJE od 20.06.2023 ali preko objavljene novice: spremenjeno delovanje URGENTNEGA CENTRA TRBOVLJE od 20.6.2023

Urgentni center Trbovlje 
je samostojna enota v okviru strokovno medicinskih področij. S statusnega vidika v UC Trbovlje opravljata dejavnost NMP dve pravni osebi: SB Trbovlje in ZD Trbovlje, ki s strokovnega in finančnega vidika odgovarjata vsaka zase, iz organizacijskega vidika pa sta povezani.

UC ima naslednje enote:
- enota za sprejem in triažo (SB Trbovlje), dosegljivost 24 ur na dan: 03 56 52 615 - glede na naravo težave vas bodo vezali k ustreznemu zdravniku
- enota za hitre preglede (ZD Trbovlje)
- enota za bolezni (SBT)
- enota za poškodbe (SBT)
- enota za reanimacijo (SBT)
- enota za opazovanje in nadzor (SBT)

Kontaktni podatki ENOTE ZA HITRE PREGLEDE pod okriljem ZD Trbovlje: informacije splošne narave za to enoto:
T: 03 56 52 615 (triaža)

Pritožbe in pohvale, vezane na delo NRV (nujna reševalna vozila) in zdravnika v EHP (enota za hitre preglede): info@zd-trbovlje.si.

Kontaktni podatki enot pod okriljem SB Trbovlje (za enoto pod okriljem ZD Trbovlje kontaktirajte Zdravstveni dom Trbovlje)
Predstojnica: Tadeja Jelenko, dr.med., spec.int.med.
T: 03 56 52 603 (samo med delovniki od 14-15 ure)
Informacije vezane na delo UC, pritožbe in pohvale: tadeja.jelenko@sb-trbovlje.si
Naprošamo vas, da na ta e-naslov ne pošiljate sporočil, vezanih na vaše zdravstvene težave, v tem primeru kličite triažno ambulanto, ki je dosegljiva 24 ur na dan na št. 03 56 52 615 in vas bodo prevezali k ustreznem zdravniku.
Strokovna vodja ZN: Anja Podlesnik, dipl.m.s.