Vodja Zdravstvene administracije z arhivom Urška Fakin, ekon.
Enotna točka naročanja (info točka) kontakt
E: narocanje@sb-trbovlje.si
T: 03 56 52 600
Zdravstvena administracija opravlja servisno službo za vse nosilne bolnišnične oddelke, večino strokovno-medicinskih področij in vse specialistične ambulante.
 
Delo se nanaša na registracijo oziroma vpis pacientov na obravnavo, pripravo in pisanje izvidov specialističnih ambulant, registracijo in pisanje sprejemov ter odpustov iz bolnišnice, pripravo ambulantnih in oddelčnih obračunov, beleženje in sledenje histoloških izvidov ter drugih administrativnih del.
 
Delo na oddelkih in v večini ambulant je organizirano v eni, dopoldanski izmeni (od 7. do 15. ure). Glede na potrebe določenih specialističnih ambulant delo poteka tudi v popoldanskem času (do 17. ure). V urgentnem centru ustanove je delo zdravstvene administracije med delovniki organizirano od 7. do 22. ure, ob vikendih, praznikih oziroma dela prostih dnevih pa od 10. do 22. ure. Neenakomerno razporejen delovni čas zagotavlja pisanje izvidov tudi ob sicer nedelovnih dneh.


ENOTNA TOČKA NAROČANJA

Enotna točka naročanja je bila v SB Trbovlje vzpostavljena v letu 2018, z namenom izboljšanja komunikacije s pacienti, saj se je nanjo preneslo naročanje na specialistične obravnave za večino specialističnih ambulant.
Enotna točka deluje ob delovnikih med 7. in 20. uro za osebno in telefonsko naročanje.

Naročanje je mogoče:
- preko ELEKTRONSKE POŠTE na e-naslov narocanje@sb-trbovlje.si,
- preko TELEFONA na tel. št. 03 56 52 600 (vsak delovni dan med 7. in 10. uro in med 10.30 in 14. uro),
- OSEBNO na vpisnem okencu pri glavnem vhodu v bolnišnico (vsak delovni dan med 7. in 10. uro in med 10.30 in 14. uro),
- PISNO PO POŠTI na naslov Splošna bolnišnica Trbovlje, Enotna točka naročanja, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje,
- za nekatere preiskave pa je možno naročanje tudi preko SPLETNE STRANI eNaročanje https://narocanje.ezdrav.si/.

Ob naročanju morate obvezno sporočiti vašo KZZ ali EMŠO številko ali številko napotnice. Za lažjo nadaljnjo komunikacijo pa obvezno potrebujemo tudi vašo telefonsko številko.


Pacient je s tem, ko odda napotnico, lahko uvrščen v čakalno knjigo (prejme datum obravnave) ali v čakalno vrsto (prejme okvirni datum obravnave). V tistih ambulantah, kjer paciente uvrščamo v čakalno vrsto, se napotni dokument iz enotne točke naročanja preusmeri v samo ambulanto, kjer za datum obravnave poskrbi medicinska sestra.
Pacienti so o datumu preiskav obveščeni ustno, pisno oziroma preko SMS-sporočila.
Urnik naročanja je objavljen na spletni strani bolnišnice pri vsaki ambulanti posebej.

V zdravstveni administraciji si prizadevamo, da se vsakemu pacientu posvetimo celostno in čimprej, zato je upoštevanje urnika naročanja še toliko bolj pomembno.