V.d. predstojnika pediatričnega oddelka dr. sc. (Republika Hrvaška) Lili Mikecin, dr.med., spec. pediatrije
V.d. strokovne vodje zdr.nege pediatričnega oddelka in ginekološko porodnega oddelka Anita Štumpfl, dipl.m.s.
E: anita.stumpfl@sb-trbovlje.si
Pediatrični oddelek kontakt
E: pediatrija@sb-trbovlje.si
T: 03 56 52 569
Pediatrični oddelek SB Trbovlje izvaja zdravstveno dejavnost sekundarnega nivoja za področje Zasavja in okolice. Na oddelek sprejmemo otroke, ki jih k nam napoti njegov osebni pediater ali zdravnik, ki presodi, da otrok potrebuje poglobljeno diagnostiko ali bolnišnično zdravljenje. Bolnišnično se obravnavajo tudi otroci, ki jih na oddelek napoti zdravnik po pregledu v ambulantah naše ustanove.

Oddelek opravlja bolnišnično in specialistično ambulantno dejavnost za populacijo od rojstva do 19. leta starosti. Na oddelku se obravnavajo in zdravijo otroci, ki imajo internistično oziroma kirurško obolenje.

Pediatrični oddelek predstavlja enega od nosilni oddelkov Splošne bolnišnice Trbovlje in na področju bolnišnične dejavnosti intenzivno sodeluje z Ginekološko porodnim oddelkom v okviru otroške štacije.

V skladu z dogovori otroke iz naše ustanove po potrebi napotimo na zdravljenje v terciarne centre, najpogosteje v Pediatrično kliniko UKC Ljubljana.