V.d. predstojnika pediatričnega oddelka dr. sc. (Republika Hrvaška) Lili Mikecin, dr.med., spec. pediatrije
V.d. strokovne vodje zdr.nege pediatričnega oddelka in ginekološko porodnega oddelka Anita Štumpfl, dipl.m.s.
E: anita.stumpfl@sb-trbovlje.si
Urgentna pediatrična ambulanta kontakt
E: pediatrija@sb-trbovlje.si

Dan v tednu Ura
Vsak dan: neprekinjeno 24 ur na dan
Urgentna pediatrična ambulanta je namenjena akutno ogroženim pacientom, torej vsem nenadno obolelim. Poleg tega opravlja nujno medicinsko pomoč  za otroke in mladostnike za primarno raven za občino Trbovlje.

Zdravniki izvajalci ambulante: zdravnik specialist pediatrije, glede na dnevni razpored dela oziroma dežurni zdravnik v času dežurne službe.