V.d. predstojnika pediatričnega oddelka dr. sc. (Republika Hrvaška) Lili Mikecin, dr.med., spec. pediatrije
V.d. strokovne vodje zdr.nege pediatričnega oddelka in ginekološko porodnega oddelka Anita Štumpfl, dipl.m.s.
E: anita.stumpfl@sb-trbovlje.si
Pediatrične ambulante kontakt
E: pediatrija@sb-trbovlje.si
T: 03 56 52 567

E-naslov za naročanje: narocanje@sb-trbovlje.si, sporočite številko napotnice in vašo KZZ ali EMŠO številko ter obvezno pripišite tudi vašo telefonsko številko.
Po telefonu: na telefonsko številko 03 56 52 600 (Enotna točka naročanja), vsak delovni dan med 7. in 10. uro in med 10.30 in 14. uro.
Osebno: na Enotni točki naročanja (glavni vhod bolnišnice, pri vratarju), vsak delovni dan med 7. in 10. uro in med 10.30 in 14. uro.
Po navadni pošti: na naslov Splošna bolnišnica Trbovlje, Enotna točka naročanja, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje, obvezno pripišite tudi vašo telefonsko številko in E-naslov (če uporabljate elektronsko pošto).

za storitve, kjer je eNaročanje omogočeno z nacionalnim šifrantom: preko povezave na eNaročanje: neposredno naročanje preko spletne strani eNaročanje: https://narocanje.ezdrav.si/

Dan v tednu Ura
Četrtek: 15.00 – 19.00

REDNO: do 90 dni
HITRO: do 60 dni
ZELO HITRO: do 14 dni

Pooblaščena oseba za vodenje čakalnih seznamov
Anita Štumpfl, dipl.m.s.
Zdravnik izvajalec ambulante: doc. dr. Matjaž Kopač, dr.med., spec. pediatrije

Pediatrična nefrološka ambulanta obravnava otroke z nefrološkimi obolenji ter otroke s povišanim krvnim tlakom.

Prenos kartoteke v drugo zdravstveno ustanovo je možen le v primeru, če pacient za nadaljnje zdravljenje izbere drugega zdravnika. Postopek prenosa kartoteke: Pooblastilo za prenos kartoteke | Splošna Bolnišnica Trbovlje (sb-trbovlje.si)

Neposredni stik z ambulanto (dodatne informacije): vsak četrtek med 15.00 in 19.00 uro na telefonski številki 03 56 52 500 int. 567.