V.d. predstojnika pediatričnega oddelka dr. sc. (Republika Hrvaška) Lili Mikecin, dr.med., spec. pediatrije
V.d. strokovne vodje zdr.nege pediatričnega oddelka in ginekološko porodnega oddelka Anita Štumpfl, dipl.m.s.
E: anita.stumpfl@sb-trbovlje.si
Urgentna pediatrična ambulanta kontakt
E: pediatrija@sb-trbovlje.si

E-naslov za naročanje: narocanje@sb-trbovlje.si, sporočite številko napotnice in vašo KZZ ali EMŠO številko ter obvezno pripišite tudi vašo telefonsko številko.
Po telefonu: na telefonsko številko 03 56 52 600 (Enotna točka naročanja), vsak delovni dan med 7. in 10. uro in med 10.30 in 14. uro.
Osebno: na Enotni točki naročanja (glavni vhod bolnišnice, pri vratarju), vsak delovni dan med 7. in 10. uro in med 10.30 in 14. uro.
Po navadni pošti: na naslov Splošna bolnišnica Trbovlje, Enotna točka naročanja, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje, obvezno pripišite tudi vašo telefonsko številko in E-naslov (če uporabljate elektronsko pošto).

za storitve, kjer je eNaročanje omogočeno z nacionalnim šifrantom: preko povezave na eNaročanje: neposredno naročanje preko spletne strani eNaročanje: https://narocanje.ezdrav.si/

Dan v tednu Ura
Ponedeljek: 9.00 – 10.00
Torek: 9.00 – 10.00
Sreda: 9.00 – 10.00
Četrtek: 9.00 – 10.00
Petek: 9.00 – 10.00

Trenutno čakalne dobe za pediatrično ambulanto ni in predhodno naročanje ni potrebno. Vabljeni k obisku v ordinacijskem času.

Pooblaščena oseba za vodenje čakalnih seznamov
Anita Štumpfl, dipl.m.s.
Vesna Rižnar, dipl. m.s.
V ambulanto vas bo napotil otrokov osebni pediater ali pediater, ki je obravnaval otroka ob hospitalizaciji v naši bolnišnici. Preglede v ambulanti opravlja zdravnik specialist pediatrije, ki lahko na osnovi pooblastila na napotnici odredi tudi nadaljnje preglede, kontrole ali hospitalizacijo.

Prisotnost zdravnikov: asist. dr. sc. (Republika Hrvaška) Lili Mikecin, dr. med., spec. pediatrije,  Nataša Božović Mihailović, dr. med., spec. pediatrije (glede na dnevni razpored dela).