Nadzorni zdravnik Tadeja Jelenko, dr.med., spec.int.med.
V.d. strokovne vodje zdr. nege oddelka za neakutno bolnišnično obravnavo Azra Alić, dipl.m.s.
Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo (NBO) kontakt
T: 03 56 52 522, 03 56 52 685 ; fax 03 56 26 122
Organizatorka socialne mreže Katja Kos Tratar, org. soc.
E: katja.kos-tratar@sb-trbovlje.si
T: 03 62 05 416 (int. 416)

OBISKI na oddelku so vsak dan od 16.00 do 18.00 ure, ena zdrava oseba 30 minut.
Izjeme so pomoč pri hranjenju, učenje svojcev nege rane, stome ipd. in prisotnost svojcev ob umirajočemu bolniku.


INFORMACIJE ZA SVOJCE: O zdravstveni negi in počutju daje informacije diplomirana medicinska sestra vsak delovnik med 10.00 in 11.00 uro. Medicinska sestra po potrebi uredi pogovor med zdravnikom in svojci.


Ni čakalnih vrst.

Pooblaščena oseba za vodenje čakalnih seznamov
LOKACIJA: Oddelek za NBO je samostojni oddelek. Lociran je v pritličju nekdanje otroške bolnišnice.  Dostop do oddelka je po običajni prometni poti do bolnišnice. Dostop je omogočen tudi po pešpoti direktno iz enosmerne Rudarske ceste, kjer so tudi parkirišča za javno rabo.
 
KAPACITETE: Oddelek je popolnoma prenovljen. Ima 16 bolniških postelj in vso potrebno infrastrukturo za zdravstveno nego pacientov in običajno medicinsko opremo.
 
VRSTA IZVAJANJA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE NA NBO: bolnišnična nega z rehabilitacijo.
 
SPREJEM NA NBO ODDELEK: vsi sprejemi se izvajajo samo vsak delavnik od 7.00 do 13.00.
 
ZDRAVSTVENO-NEGOVALNI TIM: Za zdravstveno nego bolnikov skrbi 11 medicinskih sester. V timu sodelujejo še zdravniki internisti, kirurgi, ginekologi ter dva fizioterapevta.
Na oddelku za  NBO deluje tim zdravstvenih delavcev za katere lahko trdimo, da imajo široko srce in občutek za naše bolnike. Znajo se vživeti v stiske bolnikov in njihovih svojcev.
Največje zadovoljstvo zdravstvenega tima je takrat, ko bolnik v pogostih primerih pri nas "pozabi" invalidski pripomoček.
 
DO NAMESTITVE SO UPRAVIČENE OSEBE, ki imajo (povzeto po pravilniku ZZZS): obsežne kronične rane, pri katerih se še pričakuje celjenje; so v t.i. končni (terminalni) fazi kronične bolezni; jih zaradi različnih zahtevnih zdravstvenih stanj ni možno odpustiti niti v domače okolje niti v socialnovarstveni zavod; nimajo ožjih svojcev in jih zaradi zdravstvenega stanja ni možno odpustiti v domače okolje, ker so popolnoma ali delno odvisne od pomoči drugih pri izvajanju osnovnih življenjskih aktivnosti.
 
NA ODDELEK JE LAHKO SPREJET PACIENT:
  • v stabilnem zdravstvenem stanju,
  • brez intravenozne terapije,
  • brez antibiotične terapije,
  • brez potrebe po dodatnih diagnostičnih preiskavah ali pregledih,
  • z obvladljivim kognitivnim upadom (delirij, demenca),
  • brez stalnega nadzora ali posebnih varovalnih ukrepov,
  • pri katerem je načrtovan odpust iz bolnišnice (sprožen postopek za namestitev po končani hospitalizaciji),
  • z odvzetimi brisi nadzornih kužnin glede na zahteve KOBO (dopustna meja veljavnosti odvzetih nadzornih kužnin je štiri do šest dni).

PREMESTITEV PACIENTA Z DRUGE ZDR. USTANOVE:

V primeru premestitve iz druge bolnišnice direktno na oddelek NBO je potrebno vzpostaviti kontakt z organizatorko socialne mreže v Splošni bolnišnici Trbovlje: Katjo Kos Tratar, org.soc.

Pred premestitvijo na oddelek za NBO je potrebno posredovati izpolnjena obrazca (klikni na povezavo): POMEMBNO: Pred premestitvijo pacienta mora napotna bolnišnica OBVEZNO izdati e-napotnico za sprejem v našo bolnišnico.