V.d. predstojnika oddelka za laboratorijsko diagnostiko mag. Zora Čede, univ.dipl.biol., spec.med.biokem.
Odgovorna laboratorijska tehnica Irena Dornik, lab.tehnik
Oddelek za laboratorijsko diagnostiko (laboratorij) kontakt
E: lab.sbt@sb-trbovlje.si
T: 03 56 52 513
V okviru Oddelka za laboratorijsko diagnostiko vam nekatere stroritve ponujamo tudi samoplačniško. Gre za storitve, ki na nek način predstavljajo nadstandardne storitve in niso pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Z njimi širimo možnosti dostopa bolnikov do storitev kljub temu, da jih njihovo zdravstveno zavarovanje v dani situaciji ne pokriva.

Cenik samoplačniških storitev

BIOKEMIČNE IN IMUNOLOŠKE PREISKAVE

ŠIFRA PREISKAVA CENA [eur]
21310 S,P-GLUKOZA 1,00
24601 S AST 1,21
24610 S-ALT 1,21
24681 S-GAMA GT 1,42
24720 S-ALKALNA FOSFATAZA 1,38
24701 S-ALFA AMILAZA 2,30
24711 S-LIPAZA 1,67
24620 S-CK 1,54
24501 S-LDH 1,22
21152 S-BILIRUBIN DIR. 1,00
21151 S-BILIRUBIN CEL. 1,00
21120 S-SEČNINA 1,00
21141 S-KREATININ 1,04
21130 S-URAT 1,04
21421 S-HOLESTEROL 1,21
21411 S-TRIGLICERIDI 1,21
21424 S-HDL-HOLESTEROL 1,21
21426 S-LDL-HOLESTEROL 1,45
28350 S-ŽELEZO 1,25
28332 S-TRANSFERIN 3,50
21511 KALCIJ (CELOKUPNI) 1,00
21540 S-FOSFAT 1,00
21591 S-MAGNEZIJ 0,70
21501 S-NATRIJ 0,92
21502 S-KALIJ 0,92
21550 S-KLORIDI 0,92
21512 S-IONIZIRAN KALCIJ 2,50
21221 S-BIKARBONAT 0,19
21607 S-1,25 - (OH) 2-D3 (VITAMIN D) 5,00
35527 S-i PTH 5,15
26391 S-CRP 3,00
21020 S-PROTEINI 1,00
21031 S-ELEKTROFOREZA PROTEINOV 2,73
21040 S-ALBUMINI 1,60
21110 P-AMONIJEV ION (NH3) 3,28
21702 P-LAKTAT 4,20
21695 S-DIGOKSIN 7,24
22054 U-ALBUMINI 6,68
27747 S-PROKALCITONIN 16,02
22030 U-PROTEINI 1,00
35632 S-FERITIN 4,22
35634 S-FOLATI 7,50
35711 S-VIT.B12 7,50
26792 S-IGE CELOKUPNI 5,32
26909 S-IGE SPEC.PREHR.(SCR) 34,80
26909 S-IGE SPEC.INHAL.(SCR) 34,80
27752 S-TROPONIN T 11,50
24622 S-CK-MB MASNI 15,50
35619 S-pro BNP 25,60
22051 S-MIOGLOBIN 11,50
35510 S-TSH 5,00
35521 S-FT3 (PROSTI) 5,00
35524 S-FT4 (PROSTI) 5,00
35601 S-CEA 9,60
35602 S-AFP 9,65
35694 S-CA-125 11,27
35696 S-CA 19-9 14,61
35698 S-PSA-CELOKUPNI 7,35
35695 S-CA 15-3 12,52
35515 S-BETA HCG TOTAL 9,60
35516 S-FSH 6,68
35514 S-LH 6,68
35517 S-PROLAKTIN 6,68
23301 S-OBREMENITEV Z GLUKOZO (OGTT) NSB 75 G 9,80
23301 S-OBREMENITEV Z GLUKOZO (OGTT) 75 G 9,80
28492 K-GLIKIRAN HEMOGLOBIN 5,84
21151 K-KAPILARNI BILIRUBIN 1,00
21310 P-GLUKOZA KAPILARNO 1,00


HEMATOLOŠKE PREISKAVE IN TESTI HEMOTAZE

ŠIFRA PREISKAVA CENA [eur]
28101 K-SEDIMENTACIJA (SR) 0,95
28090 K-HEMOGRAM 1,90
28810 K-HEMOGRAM Z DKS 2,50
28040 K-HEMOGRAM Z RETIKULOCITI 3,70
28601 K-ZAPIRALNI ČAS (EPI) 18,78
28601 K-ZAPIRALNI ČAS (ADPI) 18,78
28621 P-PROTROMBINSKI ČAS 1,75
23211 P-FIBRINOGEN 1,75
28611 P-TROMBINSKI ČAS 1,75
28622 P-APTČ 1,75
28642 P-KAPILARNI PROTROMBINSKI ČAS 1,00
28657 P-D-DIMER 12,50


URINSKE PREISKAVE

ŠIFRA VRSTA STORITVE CENA [eur]
22586 U-OSNOVNA ANALIZA (TRAK) 1,40
22540 U-SEDIMENT 0,95
23462 U-ŠTETJE CELIC 1,25
25091 U-BAKTERIJE (URITEST) 3,50
22202 U,DU-GLUKOZA 1,00
22330 U,DU-Na 1,00
22320 U,DU-K 1,00
22300 U,DU-KALCIJ 1,10
22310 U,DU-KLOR 1,00
22111 U,DU-KREATININ 1,58
24701 U,DU-AMILAZA 2,30
23411 OČISTEK KREATININA (VSEBUJE TUDI SERUMSKE PREISKAVE) 3,40


PREISKAVE BLATA

ŠIFRA PREISKAVA CENA [eur]
22630 F-KRI V BLATU 3,00
23191 F-PREBAVLJENOST 2,60


RAZNO

ŠIFRA PREISKAVA CENA [eur]
26152 BRIS-HITRI TEST NA STREPTOKOK A 8,40
29151 SI-PREGLED SEMENSKEGA IZLIVA 18,54
26152 BRIS-HITRI TEST NA STREPTOKOK B 8,40
19143 ODVZEM KRVI IZ VENE 1,67
19141 KAPILARNI ODVZEM KRVI 0,74
19180 PRIPRAVA MAT. ZA TUJE ZAVODE 0,86