Predstojnica oddelka za laboratorijsko diagnostiko mag. Zora Čede, univ.dipl.biol., spec.med.biokem.
Odgovorna laboratorijska tehnica Irena Dornik, lab.tehnik
Oddelek za laboratorijsko diagnostiko (laboratorij) kontakt
E: lab.sbt@sb-trbovlje.si
T: 03 56 52 513

Dan v tednu Ura
Vsak dan:   7.00 – 13.00, 14.00 – 20.00
Vikendi, prazniki:   24 ur za nujne primere
Oddelek za laboratorijsko diagnostiko Splošne bolnišnice Trbovlje opravlja analize polne krvi, plazme, urina, blata, likvorja, punktatov telesnih votlin in sperme. Preiskave izvajamo za oddelke, specialistične ambulante bolnišnice in zunanje naročnike (zdravnike zasebnike iz drugih zdravstvenih domov zasavske regije) in samoplačnike.

Dejavnost laboratorija obsega:
  • sprejem preiskovanca in naročila laboratorijskih preiskav,
  • odvzem in sprejem biološkega materiala (kri, urin, blato,…),
  • izvajanje obremenitvenih in presejalnih testov,
  • priprava biološkega materiala (centrifugiranje, razdeljevanje, shranjevanje, pošiljanje, arhiviranje biološkega materiala),
  • izvajanje preiskav iz polne krvi, seruma, plazme, urina, blata, likvorja, punktatov telesnih votlin in sperme.
Oddelek za laboratorijsko diagnostiko je opremljen z najsodobnejšo laboratorijsko tehnologijo, ki zahteva visoko usposobljenost osebja z veliko znanja in izkušenj. Uporabljamo preverjene, priznane in preizkušene metode. Upoštevamo nacionalne in mednarodne smernice ter priporočila. Procesi in postopki laboratorijskega dela so sledljivi in dokumentirani s pomočjo laboratorijskega informacijskega sistema.

Laboratorijski izvid je naš ključni izdelek in je sestavni del medicinske dokumentacije preiskovanca. Ob rezultatu preiskave so na izvidu navedene »normalne vrednosti« oziroma referenčne vrednosti. Rezultate primerjamo z referenčnimi vrednostmi.

S preiskovanjem bioloških vzorcev pridobimo podatke, ki so v pomoč pri postavljanju ali potrditvi diagnoze, spremljanju zdravljenja in preprečevanju bolezni.
Pri delu nas zavezujejo visoka etična merila.

Zagotavljanje kakovosti

Naš cilj je zagotoviti kakovostno opravljeno storitev za uporabnika, naročnika v zdravstvenem sistemu ali samoplačnika. Za preiskovanca je nujno, da so rezultati pravilni in zagotavljajo zanesljivost ter zaupanje. Za doseganje kakovosti moramo imeti celovit sistem kakovosti. To zagotavljamo z organiziranjem in izvajanjem notranje kontrole kakovosti in zunanje ocene kakovosti. Notranja kontrola kakovosti je niz aktivnosti, ki jo laboratorijsko osebje izvaja vsakodnevno. Kakovost zagotavljamo s procesi preko katerih spremljamo in nadzorujemo vse faze dela: predanalitično, analitično in postanalitično fazo laboratorijskega dela. Laboratorij za klinično kemijo SBT sodeluje v različnih shemah zunanje ocene kakovosti: SNEQAS (Slovenska nacionalna shema za zunanjo oceno kakovosti), INSTAND (Mednarodno preverjanje INSTAND e.V.), MCA (Državna zunanja in mednarodna kontrola kakovosti CQC MCA) in QCS (Quality Control Service Programme). Pri zunanjem preverjanju kakovosti redno pridobivamo certifikate o kakovosti dela.

Svojo dejavnost opravljamo z dovoljenjem za delo št. 0600-46/2020-9, ki smo ga dne 20.8.2020 pridobili s strani Ministrstva za zdravje Republike Slovenije, za obdobje 5 let.

Kadri

1 specialist medicinske biokemije z magisterijem
1 specializant medicinske biokemije
2 delavca z univerzitetno izobrazbo
4 delavci z visoko strokovno izobrazbo
7 laboratorijskih tehnikov