V.d. predstojnika oddelka za fizikalno terapijo in rehabilitacijo Darja Pintarič, dipl.fiziot.
Oddelek za fizikalno terapijo in rehabilitacijo (fizioterapija) kontakt
E: fiz.adm@sb-trbovlje.si
T: 03 56 52 576
Bolnišnična fizioterapevtska dejavnost se izvaja na vseh štirih oddelkih za akutno bolnišnično obravnavo in na oddelku za neakutno obravnavo pacientov. Delo poteka v dopoldanskem času, od ponedeljka do sobote.

Na internem oddelku z enoto za intenzivno nego in terapijo, fizioterapevti obravnavajo splošne internistične bolnike (splošna oslabelost) ter usmerjene bolnike predvsem s področja kardiologije, pulmologije, gastroenterologije, nefrologije, diabetologije in angiologije.

Na kirurškem oddelku z enoto za intenzivno nego in terapijo, fizioterapevti izvajajo rehabilitacijo pacientov s področja travmatologije in mobilizacijo po drugih operativnih posegih.

Na ginekološkem in porodnem oddelku, fizioterapevti izvajajo edukacijo vaj po operativnih posegih rodil in sečnega mehurja ter vaj po porodu.

Najpogostejši razlog hospitalizacije na pediatričnem oddelku so akutne okužbe dihal. Pri teh pacientih je indicirana respiratorna fizioterapija.

Na oddelku za neakutno bolnišnično obravnavo, se fizioterapija izvaja pri bolnikih, ki po zaključeni diagnostiki in zastavljenem zdravljenju, potrebujejo nadaljnjo rehabilitacijo, za izboljšanje ali ohranjanje funkcionalnih sposobnosti, ki so potrebne za življenje v domačem okolju ali kot priprava na vključitev v rehabilitacijske programe.

Na bolnišničnih oddelkih se izvaja: aktivna in pasivna aktivacija bolnikov, zgodnja rehabilitacija poškodovanih ali bolnih, respiratorna fizioterapija, edukacija pacientov za nadaljnje delo doma in po potrebi druge fizioterapevtske storitve.