V.d. predstojnika oddelka za dializo prim. asist. Boštjan Leskovar, dr.med., FESC, spec.int.med.
V.d. strokovne vodje zdr.nege oddelka za dializo Danica Hribernik, viš.med.ses.
Oddelek za dializo kontakt
E: sbt.dializa@sb-trbovlje.si
T: 03 56 52 687

Kontaktni telefon za dializne bolnike: 03 56 52 687 ; od 6.00 do 20.00 ure od ponedeljka do petka, ob sobotah od 6.00 do 19.00 ure.


Obiski hospitaliziranih dializnih bolnikov so organizirani izjemoma, vse dni v tednu od 9.00-10.00 in 16.00-17.00. 
V času epidemije COVID-19 je režim obiskov prilagojen epidemiološkim razmeram in so obiski mogoči samo izjemoma, po predhodnem dogovoru s sobnim zdravnikom.

Informacije svojcem: Svojci, ki želijo prejeti informacije o sprejetih bolnikih, lahko pokličejo na telefonsko številko 03 56 52 687 vsak delovnik, od 7.00 do 9.00 ali od 13.30 do 15.00. Izven rednega delovnega časa informacije podajamo samo izjemoma, v primeru pomembne spremembe zdravstvenega stanja bolnika. Za prejem informacij lahko zaprosijo samo svojci, ki imajo pravico prejemanja informacij (skrbniki, na pooblastilo bolnika).
Zaposleni, ki sprejme klic, preveri identiteto kličočega, sorodstveno ali drugo razmerje in geslo za prejem informacij ter to zabeleži. Informacije o bolniku poda sobni zdravnik, in sicer tako da vrne klic istega dne med 11.00-20.00.

Oddelek za hemodializo v SB Trbovlje je bil ustanovljen 20. 5. 1986. Ob odprtju oddelka za hemodializo se je dializiralo 8 bolnikov, število je nato naraščalo in se je leta 2014 ustalilo med 50 in 60. Kronični hemodializni bolniki prihajajo iz vseh štirih zasavskih občin, od Litije do Hrastnika. Danes so na oddelku tri hemodializne sobe, vsaka s po štiri hemodializnimi mesti, dve sobi z 2 dializnima mestoma, ena soba s tremi dializnimi mesti in izolirna soba z dvema dializnima mestoma. Vse sobe so opremljene s TV sprejemniki in internetno povezavo. Trenutno izvajamo hemodializo v dveh turnusih, 6 dni v tednu. Nočnega turnusa ne izvajamo. Bolnikom, ki so zainteresirani za dolge hemodializne procedure, te omogočamo v dnevnem času. 

Najpogostejši vzroki za končno odpoved ledvic pri bolnikih v SB Trbovlje so:
 • sladkorna bolezen,
 • kardiorenalni sindrom,
 • genetske bolezni,
 • imunske bolezni
  • kronični glomerulonefritisi
  • vaskulitisi,
 • kronične intersticijske bolezni ledvic,
 • arterijska hipertenzija.
Na oddelku za hemodializo v SB Trbovlje izvajamo:
 • kronične dializne procedure – bikarbonatna hemodializa, hemofiltracija, hemodiafiltracija, visokoprepustne dializne metode,
 • akutne dializne procedure – intermitentne hemodialize in hemodiafiltracije, kontinuirane hemodiafiltracije, hemofiltracije s pridruženo adsorbcijsko metodo in visokoprepustne hemodializno-adsorbcijske procedure (na Oddelku za hemodializo ali v Enoti intenzivne nege in terapije),
 • plazmafereze – za potrebe zdravljenja HUS/TTP in hiperlipemičnega pankreatitisa.
Letno opravimo približno 9.000 kroničnih in 250-350 akutnih hemodializnih procedur. Priprava dializne vode poteka z moderno reverzno osmozo in z avtomatizirano sterilizacijo cevja in hemodializnih monitorjev s toplotnim načinom. Procedure izvajamo s pomočjo modernih hemodializnih monitorjev. 

V okviru Oddelka za dializo deluje tudi ambulanta za funkcionalno nefrološko diagnostiko (24-urno merjenje krvnega tlaka, 6-minutni test hoje) in ambulanta za prehrano.