V.d. predstojnika oddelka za anestezijo in reanimacijo Katja Kalan Uštar, dr.med., spec.anest.z reanim.
Odgovorna oseba zdr. nege oddelka za anestezijo in reanimacijo Andrej Kosmač, dipl.zn.
V.d. strokovne vodje zdr.nege Enote za intenzivno nego in terapijo in Oddelka za anestezijo in reanimacijo Elvisa Susak, dipl.m.s.
Oddelek za AR kontakt
T: 03 56 52 664
Sedacija ob ohranjeni zavesti pomeni zmanjšanje pacientove zavesti zaradi delovanja zdravil. Kljub blagi omami pa se pacient lahko smiselno odziva na ukaze. Zdrami se ob klicu ali ob nežnem dotiku.

Pomembno:

Da se endoskopski poseg izvede v sedaciji ob ohranjeni zavesti, mora biti za to postavljena indikacija. Samo želja pacienta po sedaciji ob posegu NI indikacija za sedacijo ob ohranjeni zavesti.
 

Da bo odpust po posegu v sedaciji ob ohranjeni zavesti varen:

  • mora s pacientom priti spremljevalec. To mora biti polnoletna odgovorna oseba, ki bo pacienta spremljala domov in bo ob njem še naslednjih 24 ur po posegu,
  • še 24 ur po opravljenem posegu mora biti pacient pod nadzorom polnoletne odgovorne osebe, ki lahko ukrepa v primeru zapletov (pokliče pomoč ali pripelje pacienta nazaj v bolnišnico),
  • pacient je še 24 ur po splošni anesteziji opravilno nesposoben, ne sme voziti avta ali drugih motornih vozil, kolesa ali upravljati s stroji.