Grško: kheirourgia »delati ali narejeno z rokami«, iz kheir »roka« + ergon »delati«.

Obstaja veliko razlogov za operacijo. Nekatere operacije lahko zmanjšajo ali preprečijo bolečino. Druge lahko rešijo simptome bolezni ali izboljšajo delovanje organizma. Nekatere operacije izvajamo, da bi problem našli, kot so na primer biopsije – odstranitve delčka tkiv, ki jih pošljemo na nadaljnje preiskave. Nekatere operacije rešujejo življenja.

Mnogo posegov, za katere so v preteklosti potrebovali velike reze kože, lahko danes opravimo skozi mnogo manjše incizije. Te imenujemo endoskopske operacije, kjer skozi kožo vstavimo cevko s kamero in  posebna kirurška orodja s katerimi poseg izvedemo.