V.d. predstojnika internega oddelka prim. asist. Boštjan Leskovar, dr.med., FESC, spec.int.med.
V.d. strokovne vodje zdr.nege internega oddelka Andreja Golob, dipl.m.s.
Oddelek za dnevno bolnišnično obravnavo (DBO) skrbnica: Urška Zagožan Šutar, dipl.m.s.
T: 03 56 52 672 (vsak delovnik 12:00-15:00)

vsak delovni dan med 7:00 in 15:00.
V SBT imamo skupne prostore dnevne bolnišnice za potrebe vseh bolnišničnih oddelkov, kjer se hkrati izvajata enodnevna bolnišnica, dolgotrajna dnevna bolnišnična obravnava in splošna internistična ambulanta za potrebe kontrol po hospitalizacijah ali po obravnavah v urgentnih ambulantah.
 
V okviru enodnevne bolnišnice obravnavamo bolnike, ki potrebujejo kratke diagnostične in terapevtske postopke, ki so lahko izvedeni v enem dnevu in ne potrebujejo daljšega nadzora. Sem spadajo predvsem aplikacije krvnih derivatov, bioloških zdravil in kemoterapije, elektivne elektrokonverzije, punkcije seroznih votlin, biopsije kostnega mozga, ipd. Enodnevna bolnišnica lahko izvaja tudi nadzor bolnikov po endoskopskih preiskavah po zavestni sedaciji (anesteziji). 
 
Dolgotrajna večdnevna bolnišnica je namenjena bolnikom, ki potrebujejo aplikacijo zdravil več dni zapored v nadzorovanih pogojih, vendar ne potrebujejo 24-urne bolnišnične obravnave. Znotraj večdnevne bolniščnice izvajamo tudi pospešeno hospitalno diagnostiko za bolnike, ki ne potrebujejo popolne bolnišnične obravnave, pač pa prednostno diagnostiko oz. terapijo glede na njihovo zdravstveno stanje in zmogljivost ambulantnega bolnišničnega sistema.

Izvajalci ambulante:
Zdravniki internega oddelka glede na mesečni razpored

Navodila za paciente
Dostop do ambulante: vhod v bolnišnico pri vratarju
Paciente vljudno naprošamo, da na svoj termin pridejo pravočasno, s seboj naj imajo kartico zdravstvenega zavarovanja, seznam zdravil, ki jih redno prejemajo, in izvide že opravljenih preiskav.