V.d. predstojnika internega oddelka prim. asist. Boštjan Leskovar, dr.med., FESC, spec.int.med.
V.d. strokovne vodje zdr.nege internega oddelka Andreja Golob, dipl.m.s.
Prehranska ambulanta skrbnica ambulante: Natalija Kuharič, dipl.m.s.
T: 03 56 52 687 ((vsak dan 12.30-13.30)

E-naslov za naročanje: narocanje@sb-trbovlje.si, sporočite številko napotnice in vašo KZZ ali EMŠO številko ter obvezno pripišite tudi vašo telefonsko številko.
Po telefonu: na telefonsko številko 03 56 52 600 (Enotna točka naročanja), vsak delovni dan med 7. in 10. uro in med 10.30 in 14. uro.
Osebno: na Enotni točki naročanja (glavni vhod bolnišnice, pri vratarju), vsak delovni dan med 7. in 10. uro in med 10.30 in 14. uro.
Po navadni pošti: na naslov Splošna bolnišnica Trbovlje, Enotna točka naročanja, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje, obvezno pripišite tudi vašo telefonsko številko in E-naslov (če uporabljate elektronsko pošto).

za storitve, kjer je eNaročanje omogočeno z nacionalnim šifrantom: preko povezave na eNaročanje: neposredno naročanje preko spletne strani eNaročanje: https://narocanje.ezdrav.si/

Dan v tednu Ura
Sreda: 14.00 - 15.00

REDNO: do 14 dni
HITRO: do 14 dni
ZELO HITRO: do 14 dni

Pooblaščena oseba za vodenje čakalnih seznamov
Natalija Kuharič, dipl.m.s.
V ambulanti vodimo paciente s kroničnimi obolenji, ki potrebujejo prehransko podporo, kot so dializni bolniki, bolniki z rakom, srčnim popuščanjem, kroničnimi obolenji pljuč, krvnimi boleznimi, kronično vnetno črevesno boleznijo in drugimi boleznimi prebavil, ki vodijo v malabsorpcijo. V sklopu prvega pregleda medicinska sestra s specialnimi znanji s področja prehrane opravi začetno oceno prehranskega stanja, ki jo sestavljajo:
  • prehranski intervju (pacienti prejmejo vprašalnik, ki ga vnaprej izpolnijo),
  • antropometrične meritve, kot so merjenje telesne teže, telesne višine, indeksa telesne mase, določanje tipa osteomuskularne gradnje,
  • funkcionalne meritve, npr. test stiska roke,
  • merjenje sestave telesa z bioimpedančno metodo z napravo Body Composition Monitor,
  • odvzem krvi za laboratorijske preiskave.
Zdravnik nato pacienta pogleda in se z njim pogovori o prehranskem statusu, analizira njegov običajni vnos hranil, pripravi prehranski načrt in poda navodila glede ustrezne diete. Če so potrebni enteralni ali parenteralni prehranski dodatki, predpišemo tudi te. V nekaj dneh po opravljenem pregledu pacienti na dom prejmejo pisni izvid s končnim mnenjem in datumom kontrole.
 
Kontrolni pregledi običajno potekajo pri diplomirani medicinski sestri, ki ponovi prej opisane meritve za oceno prehranskega stanja, obdobno pa se opravi tudi razširjen zdravniški pregled. Glede na izsledke preiskav nato napravimo načrt spremljanja in dopolnilnega zdravljenja bolnika oziroma oceno uspešnosti prehranskega zdravljenja.

Navodila za paciente
Dostop do ambulante: vhod pri pediatričnem oddelku, ambulanta se nahaja pred dializnim oddelkom bolnišnice v prvem nadstropju.
Paciente vljudno naprošamo, da na svoj termin pridejo pravočasno, s seboj naj imajo kartico zdravstvenega zavarovanja, seznam zdravil in morebitnih prehranskih dodatkov, ki jih redno prejemajo in razpoložljivo medicinsko dokumentacijo o svoji osnovni bolezni.

Izvajalka ambulante:
Maja Potisek, dr. med., specializantka interne medicine