V.d. predstojnika internega oddelka prim. asist. Boštjan Leskovar, dr.med., FESC, spec.int.med.
V.d. strokovne vodje zdr.nege internega oddelka Andreja Golob, dipl.m.s.
Hematološka ambulanta skrbnika ambulante: Rada Tešić, TZN in Tadej Kač, dipl.zn.
E: hemato@sb-trbovlje.si
T: 03 56 52 504 (vsak četrtek 11.00-13.00)

E-naslov za naročanje: narocanje@sb-trbovlje.si, sporočite številko napotnice in vašo KZZ ali EMŠO številko ter obvezno pripišite tudi vašo telefonsko številko.
Po telefonu: na telefonsko številko 03 56 52 600 (Enotna točka naročanja), vsak delovni dan med 7. in 10. uro in med 10.30 in 14. uro.
Osebno: na Enotni točki naročanja (glavni vhod bolnišnice, pri vratarju), vsak delovni dan med 7. in 10. uro in med 10.30 in 14. uro.
Po navadni pošti: na naslov Splošna bolnišnica Trbovlje, Enotna točka naročanja, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje, obvezno pripišite tudi vašo telefonsko številko in E-naslov (če uporabljate elektronsko pošto).

za storitve, kjer je eNaročanje omogočeno z nacionalnim šifrantom: preko povezave na eNaročanje: neposredno naročanje preko spletne strani eNaročanje: https://narocanje.ezdrav.si/

Dan v tednu Ura
Četrtek: 7.00 – 15.00

REDNO: 210 dni
HITRO: 180 dni
ZELO HITRO: do 30 dni

Pooblaščena oseba za vodenje čakalnih seznamov
Rada Tešić, tzn in Tadej Kač, dipl.zn.
Ambulanta je namenjena obravnavi pacientov s sumom na krvno bolezen, opravljamo tudi diagnostične preiskave, vključno z punkcijo in biopsijo kostnega mozga. Nekatere specifične laboratorijske preiskave izvajajo v laboratoriju Kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana. Zdravimo bolnike z vsemi krvnimi boleznimi, tudi tistimi, ki zahtevajo kemoterapevtsko zdravljenje, razen bolnikov z limfomi, ki zdravljenje nadaljujejo na Onkološkem inštitutu.  Če pacient potrebuje specifično zdravljenje, na primer presaditev krvotvornih matičnih celic ali bolj zahtevno kemoterapevtsko za zdravljenje akutnih levkemij, ga napotimo na zdravljenje na Klinični oddelek za hematologijo UKC Ljubljana.

Navodila za paciente
Dostop do ambulante: vhod v bolnišnico pri vratarju. Nahaja se v kletnem prostoru bolnišnice. 
Paciente vljudno naprošamo, da na svoj termin pridejo pravočasno, s seboj naj imajo kartico zdravstvenega zavarovanja, seznam zdravil, ki jih redno prejemajo, in izvide opravljenih preiskav. 

Izvajalci ambulante:
Tadeja Jelenko, dr. med., spec. int. med.
Vid Leban, dr. med., specializant interne medicine