V.d. predstojnika internega oddelka prim. asist. Boštjan Leskovar, dr.med., FESC, spec.int.med.
V.d. strokovne vodje zdr.nege internega oddelka Andreja Golob, dipl.m.s.
Gastroenterološka funkcionalna diagnostika (endoskopije) skrbnici ambulante: Lidija Doberšek, TZN in Anja Omerzu, dipl.m.s.
E: endo.narocanje@sb-trbovlje.si
T: 03 56 52 503 (vsak ponedeljek in četrtek 8.00-9.00)

E-naslov za naročanje: narocanje@sb-trbovlje.si, sporočite številko napotnice in vašo KZZ ali EMŠO številko ter obvezno pripišite tudi vašo telefonsko številko
Po telefonu: na telefonsko številko 03 56 52 600 (centralna točka naročanja), vsak delovni dan med 7.00 in 20.00 uro.
Osebno: na centralni točki naročanja (glavni vhod bolnišnice, pri vratarju), vsak delovni dan med 7.00 in 20.00 uro.
Po navadni pošti: na naslov Splošna bolnišnica Trbovlje, Enotna točka naročanja, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje, obvezno pripišite tudi vašo telefonsko številko in E-naslov (če uporabljate elektronsko pošto).
Povezava na eNaročanje: neposredno naročanje preko spletne strani eNaročanje: https://narocanje.ezdrav.si/.

Dan v tednu Ura
Ponedeljek: 9.00 - 15.00  Funkcionalna diagnostika (gastroskopije, kolonoskopije)
Sreda: 9.00 - 15.00  Funkcionalna diagnostika (gastroskopije, kolonoskopije)
Četrtek: 7.00 - 15.00  Funkcionalna diagnostika (gastroskopije, kolonoskopije)
Četrtek: 16.00 - 20.00  Ambulanta za gastroskopijo (en četrtek v mesecu)
Četrtek: 16.00 - 20.00  Funkcionalna diagnostika (gastroskopije, kolonoskopije) en četrtek v mesecu  
Petek: 9.00 – 15.00  Funkcionalna diagnostika (gastroskopije, kolonoskopije)

  REDNO HITRO ZELO HITRO
Gastroskopije: 240 dni 180 dni 60 dni
Gastroskopije v analgosedaciji: 270 dni 210 dni 60 dni
Kolonoskopije: 270 dni 180 dni 60 dni
Kolonoskopije v analgosedaciji: 240 dni 180 dni 60 dni


Pooblaščena oseba za vodenje čakalnih seznamov
Lidija Doberšek, sms
Ambulanta deluje v hospitalnem delu internega oddelka, ki se nahaja v drugem nadstropju. Deluje v različnih terminih glede na razpoložljivost izvajalcev, predvsem dopoldan in nekajkrat mesečno popoldan. Namenjena je funkcionalni diagnostiki bolnikov z boleznimi prebavnega sistema in zajema naslednje preiskave: 
  • ezofagogastroduodenoskopija (pregled požiralnika, želodca, dvanajstnika z gastroskopom),
  • koloileoskopija (pregled debelega črevesja ter začetnega dela tankega črevesja s kolonoskopom),
  • rektoskopija (pregled začetnega dela debelega s kolonoskopom)
  • vstavitev PEG (perkutane gastrostome ob endoskopiji zgornjih prebavil).
Pacienta iz čakalnice v ambulanto pokliče medicinska sestra, ki preveri, če je vprašalnik pravilno izpoljen. Pacient opravi pogovor z zdravnikom in nato predvideno preiskavo, pri kateri lahko opravimo biopsijo - odvzem vzorcev sluznice prebavil. V roku nekaj dni po pregledu pacient prejme izvid pregleda, po prejemu histoloških izvidov biopsij ali polipektomij še zaključno mnenje s predvidenim datumom kontrole.

Navodila za paciente
Dostop do ambulante: vhod v bolnišnico pri vratarju
Paciente vljudno prosimo, da so ob prihodu v ambulanto točni, s seboj naj imajo kartico zdravstvenega zavarovanja, izpolnjen vprašalnik s podpisom privolitve na predvideno preiskavo (vključno s seznamom zdravil, ki jih redno ali občasno prejemajo, vključno z zdravili iz proste prodaje, zelo pomemben je podatek o jemanju zdravil proti strjevanju krvi, in s podatki o predhodnih operacijskih posegih), izvide opravljenih preiskav (predvsem v primeru, da je bila indicirana kontrolna endoskopska preiskava zgornjih ali spodnjih prebavil). Pacienti na poseg počakajo v čakalnici pred gastroenterološko ambulanto. Če preiskava poteka v analgo-sedaciji (potrebna je ustrezna napotnica že ob prijavi v čakalno vrsto na poseg), pacienti ostanejo po preiskavi na opazovanju, sami morajo poskrbeti za spremstvo po odpustu.
 
Nujno je, da se pacienti pripravijo na predviden poseg skladno s prej poslanimi navodili - čiščenje za preiskave črevesja po navodilih, teščost vsaj 6-12 ur pred preiskavo, ukinitev antikoagulantnih zdravil.

Izvajalci ambulante:
Urška Gašparut, dr. med., spec. int. med.
Maja Potisek, dr. med, specializantka interne medicine
Nataša Brglez Jurečič, dr. med., spec. int. med., zunanja sodelavka (1-2x mesečno)
Veronika Dintinjana, spec. krg. (kolonoskopije vsak torek)