V.d. predstojnika internega oddelka prim. asist. Boštjan Leskovar, dr.med., FESC, spec.int.med.
V.d. strokovne vodje zdr.nege internega oddelka Andreja Golob, dipl.m.s.
Diabetološka ambulanta skrbnika ambulante: Rada Tešić, TZN in Tadej Kač, dipl.zn.
E: diab.narocanje@sb-trbovlje.si
T: 03 56 52 504 (vsak ponedeljek 7.00-9.00)

E-naslov za naročanje: narocanje@sb-trbovlje.si, sporočite številko napotnice in vašo KZZ ali EMŠO številko ter obvezno pripišite tudi vašo telefonsko številko
Po telefonu: na telefonsko številko 03 56 52 600 (centralna točka naročanja), vsak delovni dan med 7.00 in 20.00 uro.
Osebno: na centralni točki naročanja (glavni vhod bolnišnice, pri vratarju), vsak delovni dan med 7.00 in 20.00 uro.
Po navadni pošti: na naslov Splošna bolnišnica Trbovlje, Enotna točka naročanja, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje, obvezno pripišite tudi vašo telefonsko številko in E-naslov (če uporabljate elektronsko pošto).
Povezava na eNaročanje: neposredno naročanje preko spletne strani eNaročanje: https://narocanje.ezdrav.si/.


Dan v tednu Ura
Ponedeljek: 7.00 - 10.00   Edukacija diabetičnih bolnikov
Ponedeljek: 8.00 - 12.00   Diabetična ambulanta
Torek: 7.00 - 10.00   Edukacija diabetičnih bolnikov
Sreda: 7.00 - 10.00   Edukacija diabetičnih bolnikov
Sreda: 11.00 - 16.00   Diabetična ambulanta
Sreda: 17.00 - 21.00   Diabetična ambulanta (dve sredi mesečno)
14.00 - 15.00  Ambulanta za klinično prehrano
Četrtek: 7.00 - 10.00   Edukacija diabetičnih bolnikov
Petek: 7.00 - 10.00   Edukacija diabetičnih bolnikov

REDNO: 45 dni
HITRO: 30 dni
ZELO HITRO: 14-21 dni

Pooblaščena oseba za vodenje čakalnih seznamov
Rada Tešić, tzn in Tadej Kač, dipl.zn.
Ambulanta se nahaja v kletnem prostoru bolnišnice. Deluje dvakrat tedensko, v ponedeljek in v sredo. Namenjena je obravnavi ljudi s sladkorno boleznijo različnih tipov. Največji delež pacientov predstavljajo pacienti s sladkorno boleznijo tipa 2, obravnavamo predvsem tiste s kompleksnimi shemami zdravljenja ali že izraženimi zapleti sladkorne bolezni. Ob prihodu v ambulanto medicinska sestra opravi meritve krvnega tlaka in telesne teže in odvzem krvi za laboratorijske preiskave. Po prejemu izvidov sledita pogovor z zdravnikom in telesni pregled, kjer ocenimo urejenost glikemije in potrebo po prilagoditvi terapije. Enkrat na leto kontroliramo lipidogram in ledvično funkcijo, opravimo tudi presajalni pregled nog, za pregled očesnega ozadja izdamo napotnico.
Edukacija sladkornih bolnikov poteka vsak dan po vnaprej dogovorjenem urniku, izvaja jo medicinska sestra s posebnimi znanji.

Navodila za paciente
Dostop do ambulante: vhod v bolnišnico pri vratarju ali pri laboratoriju
Paciente vljudno naprošamo, da na svoj termin pridejo pravočasno, s seboj naj imajo kartico zdravstvenega zavarovanja, seznam zdravil, ki jih redno prejemajo, izvide opravljenih preiskav in dnevnik meritev krvnega sladkorja, če ga vodijo.

Izvajalci ambulante:
prim. Anton Adamlje, dr. med., spec. int. med.
Maja Potisek, dr. med., specializantka interne medicine
Katja Vrbinc Vrtek, dr. med., specializantka interne medicine