V.d. predstojnika internega oddelka prim. asist. Boštjan Leskovar, dr.med., FESC, spec.int.med.
V.d. strokovne vodje zdr.nege internega oddelka Andreja Golob, dipl.m.s.
Angiološka ambulanta skrbnice ambulante: Mojca Režun, TZN, Jasmina Terčon, dipl.m.s. in Tadeja Taškar, dipl.m.s.
T: 03 56 52 528 (vsako sredo 7.00-9.00)

E-naslov za naročanje: narocanje@sb-trbovlje.si, sporočite številko napotnice in vašo KZZ ali EMŠO številko ter obvezno pripišite tudi vašo telefonsko številko.
Po telefonu: na telefonsko številko 03 56 52 600 (Enotna točka naročanja), vsak delovni dan med 7. in 10. uro in med 10.30 in 14. uro.
Osebno: na Enotni točki naročanja (glavni vhod bolnišnice, pri vratarju), vsak delovni dan med 7. in 10. uro in med 10.30 in 14. uro.
Po navadni pošti: na naslov Splošna bolnišnica Trbovlje, Enotna točka naročanja, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje, obvezno pripišite tudi vašo telefonsko številko in E-naslov (če uporabljate elektronsko pošto).

za storitve, kjer je eNaročanje omogočeno z nacionalnim šifrantom: preko povezave na eNaročanje: neposredno naročanje preko spletne strani eNaročanje: https://narocanje.ezdrav.si/
V ambulanti za motnje presnove maščobe, ki deluje v sklopu angiološke ambulante, obravnavamo paciente, ki imajo dedne ali pridobljene motnje v presnovi maščob. V ambulanto pacienta napoti osebni izbrani zdravnik ali specialist, ko pri pacientu z osnovnimi zdravili (statini, zaviralci absorpcije holesterola, derivati fibrične kisline) ne dosežemo ciljnega znižanja vrednosti holesterola. Ob prvem pregledu ocenimo bolnikovo srčno žilno ogroženost, opravimo pregled krvi (lipidogram, koncentracija apolipoproteinov B, ščitnične hormone, dušične retente, krvni sladkor). Bolnike poučimo o vseh nefarmakoloških ukrepih. Glede na ciljne vrednosti holesterola je včasih potrebno poleg kombinacije statinov z ezetimibom uvesti tudi zaviralce PCSK9, kamor sodijo monoklonska protitelesa (evolokumab, alirokumab) in interferenčne molekule RNA (inklisiran).

Navodila za paciente
Dostop do ambulante: vhod v bolnišnico pri vratarju.
Paciente vljudno naprošamo, da na svoj termin pridejo pravočasno, s seboj naj imajo kartico zdravstvenega zavarovanja, seznam zdravil, ki jih redno prejemajo, in izvide opravljenih preiskav.

Izvajalci ambulante:
asist. Veronika Grilj, dr. med., specializantka interne medicine