V.d. predstojnika internega oddelka prim. asist. Boštjan Leskovar, dr.med., FESC, spec.int.med.
V.d. strokovne vodje zdr.nege internega oddelka Andreja Golob, dipl.m.s.
Angiološka ambulanta skrbnice ambulante: Mojca Režun, TZN, Jasmina Terčon, dipl.m.s. in Tadeja Taškar, dipl.m.s.
T: 03 56 52 528 (vsako sredo 7.00-9.00)

E-naslov za naročanje: narocanje@sb-trbovlje.si, sporočite številko napotnice in vašo KZZ ali EMŠO številko ter obvezno pripišite tudi vašo telefonsko številko.
Po telefonu: na telefonsko številko 03 56 52 600 (Enotna točka naročanja), vsak delovni dan med 7. in 10. uro in med 10.30 in 14. uro.
Osebno: na Enotni točki naročanja (glavni vhod bolnišnice, pri vratarju), vsak delovni dan med 7. in 10. uro in med 10.30 in 14. uro.
Po navadni pošti: na naslov Splošna bolnišnica Trbovlje, Enotna točka naročanja, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje, obvezno pripišite tudi vašo telefonsko številko in E-naslov (če uporabljate elektronsko pošto).

za storitve, kjer je eNaročanje omogočeno z nacionalnim šifrantom: preko povezave na eNaročanje: neposredno naročanje preko spletne strani eNaročanje: https://narocanje.ezdrav.si/

Dan v tednu Ura
Ponedeljek: 11.00 – 15.00
Sreda: 11:00 - 15:00

REDNO: 210 dni
HITRO: 120 dni
ZELO HITRO: 14 dni

Pooblaščena oseba za vodenje čakalnih seznamov
Mojca Režun, tzn in Jasmina Terčon, dipl.m.s.

Ambulanta deluje v ambulantnem delu internega oddelka, ki se nahaja v drugem nadstropju bolnišnice. Deluje enkrat do dvakrat tedensko, večinoma v dopoldanskem času. Namenjena je obravnavi pacientov z boleznimi arterij in ven. Ob prihodu v ambulanto medicinska sestra opravi osnovne meritve življenjskih funkcij in izmeri perfuzijske tlake nog ali rok. Sledita pogovor z zdravnikom in telesni pregled, običajno tudi odvzem krvi za laboratorijsko analizo (včasih je ta potreben dan po pregledu). Glede na tip bolezni je možna napotitev na nadaljnje diagnostične preiskave. Nekatere izmed neinvazivnih preiskav, kot so ultrazvočna in CT diagnostika, izvajamo tudi v naši bolnišnici. V sklopu angiološke ambulante poteka tudi radiološko-angiološko-kirurški konzilij vsaj 6-krat letno. Na konziliju poleg zdravnikov interne medicine sodelujeta tudi specialist interventne radiologije in specialist kirurgije. 

V sklopu angiološke ambulante deluje tudi ambulanta za motnje presnove maščob.
V ambulanti za motnje presnove maščobe obravnavamo paciente, ki imajo dedne ali pridobljene motnje v presnovi maščob. V ambulanto pacienta napoti osebni zdravnik, ko pri pacientu z osnovnimi zdravili (statini, zaviralci absorpcije holesterola, derivati fibrične kisline) ne dosežemo ciljnega znižanja vrednosti holesterola. Ob prvem pregledu ocenimo bolnikovo srčno žilno ogroženost, opravimo pregled krvi (lipidogram, koncentracija apolipoproteinov B, ščitnične hormone, dušične retente, krvni sladkor). Bolnike poučimo o vseh nefarmakoloških ukrepih. Glede na ciljne vrednosti holesterola je včasih potrebno poleg kombinacije statinov z ezetimibom uvesti tudi zaviralce PCSK9, kamor sodijo monoklonska protitelesa (evolokumab, alirokumab) in interferenčne molekule RNA (inklisiran).

Navodila za paciente
Dostop do ambulante: vhod v bolnišnico pri vratarju
Paciente vljudno naprošamo, da na svoj termin pridejo pravočasno, s seboj naj imajo kartico zdravstvenega zavarovanja, seznam zdravil, ki jih redno prejemajo in izvide že opravljenih preiskav. 
Paciente bi želeli opozoriti, da je včasih dan po pregledu v ambulantni potrebna oddaja vzorcev krvi za preiskave, ki jih opravljamo v specializiranih laboratorijih v Ljubljani, odvzemi potekajo v jutranjem času.

Izvajalci ambulante: 
Simona Poznič, dr. med., spec. int. med. 
asist. Tjaša Furlan, dr. med., spec. int. med.
asist. Veronika Grilj, dr. med., specializantka interne medicine 
Katja Vrbinc Vrtek, dr. med., specializantka interne medicine 
Aljoša Milanović, dr. med., specializant interne medicine