Interni oddelek je eden izmed štirih temeljnih oddelkov s posteljami v SB Trbovlje in je del internistične dejavnosti, kamor spadajo še Oddelek dnevne bolnišnične obravnave, Enote za internistično intenzivno nego in terapijo, Oddelek za hemodializo, Enota za žilne pristope, internistični del Oddelka za neakutno bolnišnično obravnavo, ambulante s funkcionalno diagnostiko in Enota za bolezni, ki deluje znotraj Urgentnega centra SB Trbovlje.
 
Na oddelku je trenutno 14 sob, večina s tremi posteljami, le soba številka 1 ima štiri postelje, soba številka 15 pa 1. Sobe so opremljene z ustrezno električno napeljavo, medicinskimi plini, s kotičkom z umivalnikom, garderobnim delom in prostorom za ločevanje odpadkov. Osrednje stopnišče deli oddelek na dve strani, vsaki strani pripadajo svoje sanitarije in kopalnice. 
 
Na internem oddelku zdravimo bolnike s srčno-žilnimi obolenji, obolenji prebavil, dihal in sečil ter z obolenji kostnega mozga in krvi. Med zdravljenjem bolnikov na internem oddelku izvajamo tudi funkcionalno in subspecialno diagnostiko (UZ srca in žilja, obremenitveno testiranje, 24-urno merjenje krvnega tlaka in srčnega ritma) ter terapijo s kardiološkega, pulmološkega (morfološka in spirometrična diagnostika), gastroenterološkega (endoskopska in morfološka diagnostika ter laboratorijska in histološka diagnostika prebavil), nefrološkega (morfološka in laboratorijska diagnostika) in tudi hematološkega področja (laboratorijska, citološka in histološka diagnostika). Oddelek se tesno povezuje predvsem z Enoto za internistično intenzivno nego in terapijo, z Oddelkom za hemodializo ter z drugimi funkcionalnimi enotami SB Trbovlje (Oddelek za radiologijo, Oddelek za transfuzijo, Laboratorij za klinično biokemijo, Urgentni center in Fizioterapija).

Nasveti za paciente ob sprejemu:

Pacienti so na oddelek sprejeti urgentno preko Urgentnega centra ali plansko za izvedbo hospitalne diagnostike in zdravljenja. Paciente naprošamo, naj imajo s seboj kartico zdravstvenega zavarovanja, seznam zdravil, ki jih redno prejemajo, predhodno medicinsko dokumentacijo, medicinsko tehnične pripomočke, ki jih redno uporabljajo, udobno in varno obuvalo, spodnje perilo ter predmete za osebno nego. Priporočljivo je, da s seboj nimajo dragocenosti in večjih vsot denarja. Priporočamo, da večje vrednosti, ki jih imajo bolniki s seboj v bolnišnici oddajao v sef, saj v SB Trbovlje ne moremo jamčiti za varnost dragocenosti, ki jih imajo bolniki ob sebi.