V.d. predstojnika ginekološko porodnega oddelka Andrej Pogačnik, dr.med., spec. gin. in porod.
Odgovorna oseba zdr. nege ginekološko porodnega oddelka Špela Rebernak, dipl.bab.
V.d. strokovne vodje zdr.nege pediatričnega oddelka in ginekološko porodnega oddelka Anita Štumpfl, dipl.m.s.
E: anita.stumpfl@sb-trbovlje.si
Porodnišnica kontakt
E: ginekologija.porodnistvo@sb-trbovlje.si
T: 03 56 52 532

Nadzorni pediater: asist. dr. sc. (Republika Hrvaška) Lili Mikecin, dr.med., spec.pediatrije

Odgovorna sestra za novorojence: Vesna Šeško, medicinska sestra
Porodnišnica nosi naziv »Novorojencu prijazna porodnišnica«, ki narekuje delo na oddelku in paradigmatske usmeritve v skrbi za otroka. Uveden imamo ROOMING IN, kar pomeni, da so otroci 24 ur na dan nameščeni v sobi skupaj z mamo. Otroške sestre zaposlene v otroški štaciji pa so jim na voljo za pomoč in podporo. Več o projektu Novorojencem prijazna porodnišnica si lahko preberete na spletni strani UNICEF SLOVENIJA - Pobuda Novorojencem prijazna porodnišnice.
Na voljo je tudi IBCLC svetovalka za dojeje, vsem mamicam pa nudimo nasvete za pomoč pri dojenju, kadarkoli na telefonsko številko 03 56 52 633.

Vse pripomočke za nego in skrb za otroka mati prejme v porodnišnici.

V otroški štaciji so nameščeni tudi vsi otroci, kjer ROOMING IN ni možen zaradi zdravstvenega stanja otroka ali matere.

Otroška štacija je prostor, kjer se izvajajo mnogi diagnostično terapevtski postopki in posegi. Zaradi navedenega je otroška štacija opremljena z najnovejšo opremo za nadzor in skrb za otroka. Razpolaga z aparaturami, kot so inkubator, monitor za nadzor življenjskih funkciji otroka, reanimacijsko površino, napravami za izvajanje fototerapije pri novorojencih z zlatenico in številnimi napravami za izvajanje standardnih presejalnih testov pri novorojenčkih. V otroški štaciji delujejo pediatri, ki izvajajo tudi dnevne vizite pri otrocih.

Za zahtevne primere prezgodaj rojenih ali bolnih novorojencev imamo dogovor s pediatričnimi oddelki oziroma intenzivno nego v UKC v Ljubljani. Transporti so glede na odločitev transportne ekipe mogoči tako z reševalnim vozilom, kot tudi s helikopterjem.

V sestavi otroške štacije je opremljen tudi prostor za dojenje, kamor se lahko umakneta mati in otrok. Na voljo je stol za dojenje, blazine za dojenje, ter po potrebi tudi električne in ročne črpalke za izbrizgavanje mleka.