V.d. predstojnika ginekološko porodnega oddelka Andrej Pogačnik, dr.med., spec. gin. in porod.
Splošna bolnišnica Trbovlje - centrala/vratar/recepcija kontakt
E: info@sb-trbovlje.si
T: 03 56 52 500
Splošna bolnišnica Trbovlje, v skladu z dovoljenjem za opravljanje dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami, namenjenimi za zdravljenje, ki ga je izdala Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, opravlja aktivnosti preskrbe s popkovnično krvjo/popkovnico z namenom zdravljenja, ki vključujejo darovanje in pridobivanje avtologne popkovnične krvi/popkovnice in alogenske popkovnične krvi.

Donorski center svojo dejavnost izvaja pod rednim periodičnim nadzorom Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke.

Donorski center opravlja usmerjene odvzeme za potrebe Zavoda RS za transfuzijsko medicino (Javna banka) in odvzeme na željo staršev, kjer slednji stopijo v pogodbeno razmerje z zasebno tkivno banko.

Bolnišnica ima sklenjene pogodbe z naslednjimi tkivnimi bankami;
  • Biobanka d.o.o., Prevale 9, IOC Trzin, 1236 Trzin
  • FH-S, Celice prihodnosti, d.o.o., Savska cesta 3, 1000 Ljubljana, Slovenija
  • Izvorna celica, družba za biomedicino, d.o.o., Kotnikova 30, 1000 Ljubljana
  • Neocelica, d.o.o., Pot k sejmišču 26 a, 1231 Ljubljana Črnuče
  • Zavod za transfuzijsko medicino Ljubljana, Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana

Bolnišnica hrani tudi rezervne odvzemne sete vseh tkivnih bank, v primeru, da starša set pozabita doma ali pa se za shranitev popkovnične krvi oziroma tkiva popkovnice odločita šele v porodnišnici.