V.d. predstojnika ginekološko porodnega oddelka Andrej Pogačnik, dr.med., spec. gin. in porod.
Odgovorna oseba zdr. nege ginekološko porodnega oddelka Špela Rebernak, dipl.bab.
V.d. strokovne vodje zdr.nege pediatričnega oddelka in ginekološko porodnega oddelka Anita Štumpfl, dipl.m.s.
E: anita.stumpfl@sb-trbovlje.si
Porodnišnica kontakt
E: ginekologija.porodnistvo@sb-trbovlje.si
T: 03 56 52 532

Odgovorna sestra za novorojence: Vesna Šeško, medicinska sestra

Obiski (v skladu z omejitvami COVID): PARTNER IN SOROJENCI: vsak dan od 15.00 do 16.00 ure v sobi otročnice.
Smo otrokom prijazna bolnišnica in spodbujamo dojenje ter 24 urni rooming in, zato naprošamo, da mamico obiskujejo samo partner in otroci, saj mamice po porodu potrebujejo počitek. V sobo gre lahko naenkrat le ena zdrava oseba.

Informacije za svojce: vsak dan od 12.00 do 13.00 ure pri lečečem zdravniku (po telefonu ali osebno po predhodnem dogovoru, v skladu z omejitvami COVID)
Za informacije glede obiskov, kliknite na INFORMACIJE SVOJCEM.

Oddelek je namenjen hospitalni specialistični dejavnosti. V vsaki bolniški sobi so 3 postelje za otročnice in 3 postelje za novorojence. Oddelek deluje v smislu 24 urne neprekinjene zdravstvene dejavnosti.

Nadstandardnih sob oddelek nima.

Otroka in mamo 2 uri po porodu premestimo na oddelek. Oddelek po naravnem porodu brez zapletov zapustita predvidoma 4 dni po porodu. Mame po carskem rezu so prvih 24 ur po porodu nameščene v enoti intenzivne nege, po tem pa so premeščene na porodni oddelek. Odpuščene so predvidoma 6 dni po porodu. Ob odpustu morata starša otroka namestiti v »lupinico« ali drug standarden pripomoček za transport otroka.

V vsaki sobi je na voljo garderobna omarica ter previjalna miza z ločenim predalom za vsakega novorojenca. Pacientke naj v porodnišnico s seboj prinašajo le pripomočke za individualno osebno higieno. Vložki, elastične hlačke, spalne srajce in brisače so na voljo na oddelku.

Porodnišnica nosi naziv »Novorojencu prijazna porodnišnica«, ki narekuje delo na oddelku in paradigmatske usmeritve v skrbi za novorojenca. Uveden imamo ROOMING IN, kar pomeni, da so otroci 24 ur na dan nameščeni v sobi skupaj z mamo. Oddelek ima organizirano tudi otroško štacijo, kjer so zaposlene otroške sestre, ki so mami in otroku na voljo za pomoč in podporo pri negi in dojenju.

V sodelovanju z bolnišnično kuhinjo organiziramo tudi dietno prehrano ob različnih zdravstvenih stanjih, ki jo predpiše zdravnik. Dodatno je na voljo tudi vegetarijanska prehrana in prehrana brez svinjine. Vsak dan ima pacientka 5 obrokov, ter nočni dodatek.