V.d. predstojnika ginekološko porodnega oddelka Andrej Pogačnik, dr.med., spec. gin. in porod.
V.d. strokovne vodje zdr. nege Centralno inštrumentarske službe s sterilizacijo Petra Tomažič, dipl.m.s.

E-naslov za naročanje: narocanje@sb-trbovlje.si, sporočite številko napotnice in vašo KZZ ali EMŠO številko ter obvezno pripišite tudi vašo telefonsko številko.
Po telefonu: na telefonsko številko 03 56 52 600 (Enotna točka naročanja), vsak delovni dan med 7. in 10. uro in med 10.30 in 14. uro.
Osebno: na Enotni točki naročanja (glavni vhod bolnišnice, pri vratarju), vsak delovni dan med 7. in 10. uro in med 10.30 in 14. uro.
Po navadni pošti: na naslov Splošna bolnišnica Trbovlje, Enotna točka naročanja, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje, obvezno pripišite tudi vašo telefonsko številko in E-naslov (če uporabljate elektronsko pošto).

za storitve, kjer je eNaročanje omogočeno z nacionalnim šifrantom: preko povezave na eNaročanje: neposredno naročanje preko spletne strani eNaročanje: https://narocanje.ezdrav.si/

Obiski: vsak dan od 15.00 do 16.00 ure (v skladu z omejitvami COVID). Na dan posega in v času namestitve v EIN obiskov ni.
Informacije za svojce: vsak dan od 12.00 do 13.00 ure pri lečečem zdravniku (po telefonu ali osebno po predhodnem dogovoru, v skladu z omejitvami COVID)

Ginekološki operativni posegi (odvisno od vrste posega je lahko odstopanje):
REDNO: 49 - 56 dni
HITRO: 42 - 49 dni
ZELO HITRO: 14 dni

Pooblaščena oseba za vodenje čakalnih seznamov
Barbara Galić, dipl.m.s.
Na oddelku delujeta aseptična ter septična operacijska soba. Vse večje in zahtevnejše ginekološke posege ter carske reze izvajamo v večji aseptični, manjše aseptične posege pa v manjši septični operacijski sobi. Obe operacijski sobi sta opremljeni z vso potrebno tehnološko in drugo opremo za kakovostno in varno izvajanje vseh predvidenih posegov.

Na oddelku je na voljo tudi 6 postelj v enoti intenzivne nege, kamor so prve dni po posegu nameščene pacientke po večjih ginekoloških operacijah ali tiste, ki potrebujejo intenzivnejšo zdravstveno in babiško nego ali nadzor. V enoti so običajno nameščene tudi porodnice po carskem rezu in sicer v prvih 24 urah po posegu. Tudi tu je novorojenec večino časa nameščen ob materi (ROOMING IN).