V.d. predstojnika ginekološko porodnega oddelka Andrej Pogačnik, dr.med., spec. gin. in porod.
Odgovorna oseba zdr. nege ginekološko porodnega oddelka Špela Rebernak, dipl.bab.
V.d. strokovne vodje zdr.nege pediatričnega oddelka in ginekološko porodnega oddelka Anita Štumpfl, dipl.m.s.
E: anita.stumpfl@sb-trbovlje.si

E-naslov za naročanje: narocanje@sb-trbovlje.si, sporočite številko napotnice in vašo KZZ ali EMŠO številko ter obvezno pripišite tudi vašo telefonsko številko.
Po telefonu: na telefonsko številko 03 56 52 600 (Enotna točka naročanja), vsak delovni dan med 7. in 10. uro in med 10.30 in 14. uro.
Osebno: na Enotni točki naročanja (glavni vhod bolnišnice, pri vratarju), vsak delovni dan med 7. in 10. uro in med 10.30 in 14. uro.
Po navadni pošti: na naslov Splošna bolnišnica Trbovlje, Enotna točka naročanja, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje, obvezno pripišite tudi vašo telefonsko številko in E-naslov (če uporabljate elektronsko pošto).

za storitve, kjer je eNaročanje omogočeno z nacionalnim šifrantom: preko povezave na eNaročanje: neposredno naročanje preko spletne strani eNaročanje: https://narocanje.ezdrav.si/

Obiski: vsak dan od 15.00 do 16.00 ure (v skladu z omejitvami COVID). Na dan posega in v času namestitve v EIN obiskov ni.

Informacije za svojce: vsak dan od 12.00 do 13.00 ure pri lečečem zdravniku (po telefonu ali osebno po predhodnem dogovoru, v skladu z omejitvami COVID)
Za informacije glede obiskov, kliknite na INFORMACIJE SVOJCEM.

Ginekologija je veda o ustroju, boleznih in zdravljenju ženskih spolnih organov. Obravnava ginekoloških pacientk predstavlja večji del hospitalnih obravnav pacientk na Ginekološko porodnem oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje.

Oddelek izvaja široko paleto medicinskih postopkov in posegov za ohranitev ali povrnitev zdravja žensk na področju ginekologije. Organiziran je na sekundarnem nivoju zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji in predstavlja osrednjo ustanovo za področje Zasavske regije, pogosto pa tudi širše. Osebje na oddelku deluje timsko, zato se boste v času hospitalizacije srečali s številnimi strokovnjaki iz različnih področji, kot so zdravniki specialisti ginekologije in porodništva, medicinske sestre, babice, fizioterapevtke, po potrebi pa tudi s strokovnjaki iz drugih oddelkov naše bolnišnice.

Na bolnišnično obravnavo vas bo napotil vaš osebni ginekolog ali zdravnik, ki bo presodil, da narava vaših težav zahteva poglobljeno diagnostiko ali bolnišnično zdravljenje.