V.d. predstojnika internega oddelka prim. asist. Boštjan Leskovar, dr.med., FESC, spec.int.med.
V.d. strokovne vodje zdr.nege Enote za intenzivno nego in terapijo in Oddelka za anestezijo in reanimacijo Elvisa Susak, dipl.m.s.
Internistična intenzivna nega in terapija v Enoti za intenzivno nego in terapijo kontakt
T: 03 56 52 669

OBISKI:
Spoštovani obiskovalci,

V bolnišnici smo še vedno dolžni ravnati z bolniki kot med epidemijo, zato je v bolnišnici še naprej potrebna organizacija belih, sivih in rdečih con. Zdravstveni delavci še vedno uporabljamo zaščitne maske pri neposrednem delu ali stiku z bolniki. Varnost bolnikov je prva in dolžni smo jo zagotoviti skupaj z vami obiskovalci.

Vse obiskovalce obveščamo, da so obiski pri bolnikih dovoljeni vsak dan med 15.30 in 16.00. Izven teh terminov so obiski dovoljeni samo z odobritvijo lečečega ali dežurnega zdravnika oz. izjemoma predstojnika oddelka.

Obiskovalce vljudno prosimo, da upoštevajo da:

POZOR!!!
ZARADI POVEČANEGA ŠTEVILA OKUŽB JE:
- OBVEZNA UPORABA OBRAZNIH MASK (IIR) in
- OMEJITEV OBISKOV NA ENO ZDRAVO OSEBO NA PACIENTA.

  • je dostop na oddelek dovoljen le preko vhoda pediatrija/dializa (izjemoma je dostop do enote intenzivne terapije mogoč tudi preko internega oddelka, vendar IZKLJUČNO le v času obiskov na internem oddelku, tako za informacije, kot tudi obiske). V tem primeru obiskovalce prosimo, da na vstop v enoto intenzivne nege in terapije počakajo v avli internega oddelka in ne pred vrati enote za intezivno nego in terapijo, kar je hkrati tudi pred vrati bolniških sob internega oddelka 4 in 7.
  • je trajanje obiska omejeno na 20 minut
  • je dovoljen obisk le eni osebi hkrati, izjemoma dvema osebama pri posameznem bolniku
  • je potrebno upoštevati zasebnost ostalih bolnikov v sobi, zato prosimo, da se obiskovalci zadržujejo le na področju, ki je namenjen bolniku, ki so ga obiskali
  • je vstop mogoč le s prijavo obiska pri medicinskih sestrah pred vstopom v sobo
  • je zaželjeno in priporočeno, da svojci uporabljajo obrazne maske (IIR)
  • obiski v sivih in rdečih conah niso dovoljeni
Iskreno se vam zahvaljujemo za upoštevanje navodil, saj nam s tem pomagate pri varovanju zdravja bolnikov, ki se zdravijo pri nas.

Prim. asist. Boštjan Leskovar, dr. med., spec. internist, FESC
Predstojnik internega oddelka SB Trbovlje


INFORMACIJE SVOJCEM:
Svojci, ki želijo prejeti informacije o sprejetih bolnikih, lahko pokličejo na telefonske številke 03 56 52 690 delovnik od 10.00 do 11.00. Izven rednega delovnega časa informacije podajamo samo izjemoma, v primeru pomembne spremembe zdravstvenega stanja bolnika. Za prejem informacij lahko zaprosijo samo svojci, ki imajo pravico prejemanja informacij (skrbniki, na pooblastilo bolnika).
Zaposleni, ki sprejme klic, preveri identiteto kličočega, sorodstveno ali drugo razmerje in geslo za prejem informacij ter to zabeleži. Informacije o bolniku poda sobni zdravnik, in sicer tako da vrne klic istega dne med 11.00-20.00.
Za informacije glede obiskov, kliknite na INFORMACIJE SVOJCEM.

Internistična intenzivna nega in terapija, znotraj Enote za intenzivno nego in terapijo, ima šest postelj, ki so namenjene hudo prizadetim bolnikom oz potencialno ogroženim bolnikom, ki zato potrebujejo stalni nadzor. V enoti nadzorujemo življenjske funkcije bolnikov, izvajamo hemodializo, začasno elektrostimulacijo srca, umetno predihavanje bolnikov, nujne ultrazvočne in rentgenske preglede ter nujne endoskopske posege. S sodobno opremo in izurjenim osebjem zagotavljamo neprekinjeno diagnostiko in zdravljenje kritično bolnih. Na področju zdravstvene nege in terapije zagotavljamo 24-urni nadzor bolnika in zdravljenje.

Prisotnost zdravnikov:
Zdravnik specialist ali specializant interne medicine glede na dnevni razpored dela.