V.d. predstojnika bolnišnične lekarne Metod Štukl, mag.farm.

Dan v tednu Ura
Ponedeljek: 7.00 – 15.00
Torek: 7.00 – 15.00
Sreda: 7.00 – 15.00
Četrtek: 7.00 – 15.00
Petek: 7.00 – 15.00
V bolnišnični lekarni se opravlja lekarniška dejavnost kot del zdravstvene dejavnosti, ki obsega nabavo in izdajo gotovih zdravil ter medicinskega in sanitetnega potrošnega materiala, izdelavo in izdajo magistralnih zdravil in galenskih pripravkov, za zdravljenje in nego hospitaliziranih oseb, zbiranje zapadlih zdravil za strokovno uničenje itd.. Zdravil za parenteralno uporabo v lekarni ne izdelujemo. Delo zajema tudi svetovanje, posredovanje informacij zdravnikom, medicinskim sestram glede zdravil in medicinskega potrošnega materiala in obsežen del administrativnih nalog, kot je evidentiranje prejetega in izdanega blaga oddelkom, zbiranje in priprava podatkov za potrebe upravno računovodske službe bolnišnice, vodenje potrebnih evidenc, arhiviranje dokumentacije.