ZAUPNIK SBT po Zakonu o zaščiti prijaviteljev Mateja Jere Mrak, dipl. upr. org.
E: zaupnik@sb-trbovlje.si
T: 03 62 05 444 (int. 444)
Notranja prijava kršitve predpisa v delovnem okolju po ZZPri je prijava kršitve predpisa v vašem delovnem okolju v skladu z Zakonom o zaščiti prijaviteljev (Ur.l.RS, št. 16/2023) (v nadaljevanju ZZPri), ki z namenom zaščite javnega interesa določa načine in postopke za prijavo kršitev predpisov, za katere so posamezniki izvedeli v delovnem okolju in njihovo obravnavo ter zaščito posameznikov, ki prijavijo ali javno razkrijejo informacije o kršitvi. Prijavo lahko poda le fizična oseba in NI NAMENJENA kršitvam, ki so se zgodile zunaj vašega delovnega okolja, ter npr. reševanju sporov s sodelavci, mobingu in podobno.
 
SBT je skladno z ZZPri imenoval ZAUPNIKA SBT po Zakonu o zaščiti prijaviteljev, kontaktni podatki so navedeni v zgornjem delu te spletne strani.
 
Postopek prijave kršitve, obravnave in nabor možnih nadaljnjih ukrepov po prijavi, je opisan v Navodilu o vzpostavitvi notranje poti v SBT za prijavo po Zakonu o zaščiti prijaviteljev in je skladen z 11. in 12. členom ZZPri. Prijava se praviloma poda na obrazcu Notranja prijava kršitve predpisa v delovnem okolju po ZZPri, ki ga posredujete na naslednje načine/naslove:
  • po e-pošti na naslov: zaupnik@sb-trbovlje.si;
  • na telefonski številki: 03 62 05 444, int 444;
  • na naslovu Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska cesta 9, Trbovlje s pripisom »v roke zaupniku za notranjo prijavo«;
  • osebno pri zaupniku po predhodnem naročilu po telefonu ali e-pošti (izjava se posname, izjemoma se naredi zapis, katerega verodostojnost podpišeta oba).
Vašo prijavo bo obravnaval zaupnik v organizaciji in vam po potrebi nudil pomoč v primeru povračilnih ukrepov delodajalca. Prijavo lahko podate tudi anonimno, brez razkritja svojih osebnih podatkov, vendar, če želite prejeti povratno informacijo, morate navesti, na kateri naslov oziroma način jo želite prejeti.
 
Kontrolni seznam za predhodni preizkus prijave:
  • Prijavitelj je fizična oseba.
  • Prijavitelj je zaposlen v Splošni bolnišnici Trbovlje oziroma je prostovoljec, pripravnik, pogodbeni delavec, študent, sodeluje v razpisnih postopkih v vlogi kandidata, opravlja funkcijo, član nadzornega organa Splošne bolnišnice Trbovlje, oziroma drugače sodeluje v dejavnosti pravne ali fizične osebe, ki jo izvajajo samozaposlene osebe na podlagi pogodbe, ali dela pod nadzorom in vodstvom zunanjih izvajalcev, podizvajalcev ali dobaviteljev, ne glede na plačilo in ne glede na to, ali se je razmerje že končalo ali se šele vzpostavlja s postopkom zaposlovanja ali pogajanji pred podpisom pogodbe.
  • Prijavitelj prijavlja kršitev oziroma sum o dejanski ali morebitni kršitvi predpisov, ki se je ali se bo zelo verjetno zgodila v organizaciji.
  • Domnevna kršitev se je zgodila v Splošni bolnišnici Trbovlje ali v povezavi z delovanjem Splošne bolnišnice Trbovlje.
  • Prijava ni očitno neutemeljena.
  • Prijavljena kršitev še traja oziroma je prenehala pred manj kot dvema letoma.

V primeru neučinkovitosti notranje prijavne poti, če prijavitelj ne prejme potrdila o prejemu prijave v sedmih dneh ali povratne informacije v treh mesecih oziroma ni zadovoljen z delom zaupnika, o tem obvesti vodjo kadrovske službe, ki zaupnika pozove, da glede tega poda pojasnilo.
Prijavitelj lahko poda zunanjo prijavo pristojnemu organu za zunanjo prijavo iz 14. člena ZZPri, če meni, da notranje prijave ne bi bilo mogoče učinkovito obravnavati ali da v primeru notranje prijave obstaja tveganje povračilnih ukrepov.
Prijavitelj lahko kršitev javno razkrije pod pogoji iz ZZPri.
 
Dokumenti:
Navodilo o vzpostavitvi notranje poti v SBT za prijavo po Zakonu o zaščiti prijaviteljev
Notranja prijava kršitve predpisa v delovnem okolju po ZZPri