Tajništvo bolnišnice - Sara Švagan kontakt
E: info@sb-trbovlje.si
T: 03 56 52 581
Status učnega zavoda je naša bolnišnica pridobila leta 2007, dovoljenje pa se periodično obnavlja s ponovno izdajo odločbe s strani Ministrstva za zdravje. Zadnja izdana odločba je iz leta 2018. Pri nas obvezno prakso, izbirne vsebine ali pa praktično usposabljanje z delom na različnih izobraževalnih področjih opravljajo tako dijaki srednjih šol zdravstvene, laboratorijske ali farmacevtske smeri, kot tudi študentje zdravstvene nege, radiologije, fizioterapije, laboratorijske biomedicine, medicine.
Ponosni smo, da smo lahko del izobraževalne poti toliko mladim in vsem, ki so se odločili za delo v različnih poklicih v zdravstvu.
V okviru učnega zavoda sodelujemo z večino fakultet oziroma visokih šol s področja zdravstvene nege v Sloveniji: Visoko zdravstveno šolo v Celju, Fakulteto za zdravstvene vede Maribor, Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto, Zdravstveno fakulteto Ljubljana in Fakulteto za vede o zdravju Izola, občasno pa tudi z Medicinskima fakultetama.


Kako na študijsko prakso oziroma praktično usposabljanje k nam?

Študentje pri nas opravljajo klinična usposabljanja na področju interne medicine, kirurgije, ginekologije in porodništva, pediatrije in nege starostnika.
Večina študentov ali dijakov je k nam napotena na osnovi že obstoječih pogodb, ki jih ima naša bolnišnica sklenjene s posameznimi srednjimi, visokimi šolami ali fakultetami in v teh primerih vsa koordinacija poteka med bolnišnico in izobraževalnim zavodom.
V primerih, ko se študenti ali dijaki v drugih izobraževalnih programih odločijo za opravljanje izbirnih vsebin (izbirno klinično usposabljanje oziroma praktično usposabljanje z delom) pri nas, pa se z našo bolnišnico dogovarjajo sami.
V teh primerih je potrebno k nam nasloviti pisno prošnjo za opravljanje izbirnih vsebin, v kateri je potrebno navesti področje, na katerem želite izbirne vsebine opravljati ter termin, kdaj bi želeli izbirne vsebine opravljati. Skladno z možnostmi in prostimi kapacitetami, ki jih imamo pri nas na voljo za dijake oziroma študente, skupaj uskladimo dejanski termin pričetka opravljanja kliničnega usposabljanja oz. praktičnega usposabljanja z delom ter ostale podrobnosti.

Svoje vloge ali morebitna vprašanja lahko posredujete
  • na naslov: Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje
  • na elektronski naslov: info@sb-trbovlje.si