Naslov: VODENJE SPREMEMB V ZDRAVSTVENIH ORGANIZACIJAH
Opis: Vodenje sprememb v zdravstvenih organizacijah na primeru slovenskih bolnišnic - strokovno delo
Enota: Upravna služba
Avtor: Romana Martinčič, spec.manag.
Datum: 2017

 

Naslov: 30 LET DIALIZE: ZBORNIK
Opis: Strokovni simpozij ob 30. obletnici zdravljenja s hemodializo v Splošni bolnišnici Trbovlje
Enota: Enota za žilne bolezni in žilne pristope, Interni oddelek, Oddelek za dializo
Avtor: Programski in organizacijski odbor: Anton Adamlje, Boštjan Kersnič, Mirjana Rep, Danica Hribernik, Boža Pirkovič
Datum: 28.05.2016

 

Naslov: PRIPRAVLJENOST MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV ZA URGENTNE TRANSPORTE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI TRBOVLJE
Opis: Prispevek na 17. mednarodnem simpoziju o urgentni medicini
Enota: Oddelek za anestezijo in reanimacijo
Avtor: Barbara Dušak, David Slapšak
Datum: 09.06.2010