Vodja Splošne, kadrovske in upravno pravne službe Maja Hvala, univ. dipl. prav.
E: maja.hvala@sb-trbovlje.si
T: 03 62 05 414 (int. 414)
Strokovna sodelavka Mateja Jere Mrak, dipl. upr. org.
E: mateja.mrak@sb-trbovlje.si
T: 03 62 05 444 (int. 444)
Kadrovska služba - strokovna sodelavka Asja Strgaršek, mag. prava
E: asja.strgarsek@sb-trbovlje.si
T: 03 56 52 590
Kadrovska služba - ostale oblike zaposlitve in sodelovanja Klementina Janc, dipl. poslov. adm.
T: 03 56 52 579
Kadrovska služba kontakt
E: kadrovska@sb-trbovlje.si
T: 03 56 52 590

Vedno smo dosegljivi preko elektronske pošte: kadrovska@sb-trbovlje.si
Po telefonu:
vsak delovni dan od 8. do 9. ure in od 14. do 15. ure
Osebno: vsako sredo in petek od 11. do 13. ure
Zaposlovanje

Naša bolnišnica je za Zasavsko regijo izjemnega pomena, saj se zavedamo, da je dostopnost do zdravstvenih storitev eden od elementov, ki pripomorejo k višji ravni kakovosti življenja njenih prebivalcev. Ker želimo tako prebivalcem Zasavja kot vsem drugim nuditi kakovostne in varne zdravstvene storitve, je naša vizija in strategija na področju kadrovske politike usmerjena v zaposlitev novih sodelavcev, katerih kompentence in vrednote bodo skladne s poslanstvom, vizijo, vrednotami in prioritetami bolnišnice.

Osebni stik z bodočimi sodelavci

Kandidate, ki se k nam prijavijo na razpisano delovno mesto ali pa k nam pošljejo ponudbo za zaposlitev in katere želimo na osnovi vlog oz. ponudb za delo bolje spoznati, povabimo na pogovor in osebno predstavitev. Na ta način želimo kandidatu dati priložnost, da predstavi svoje lastnosti, sposobnosti, veščine, znanja, izkušnje, pričakovanja, karierne cilje itd. Kandidat je na razgovoru seznanjen tudi s pričakovanji bodočega delodajalca.
Vse kandidate vedno pisno obvestimo o izidu razgovora in izbirnega postopka za razpisano delovno mesto.
Ponudb (prošenj) za delo, ki jih kandidati k nam naslovijo mimo objavljenih javnih razpisov prostih delovnih mest, ne obravnavamo in nanje ne odgovarjamo.