Vodja Splošne, kadrovske in upravno pravne službe Maja Hvala, univ. dipl. prav.
E: maja.hvala@sb-trbovlje.si
T: 03 62 05 414 (int. 414)
Tajništvo direktorja Špela Špajzer
E: info@sb-trbovlje.si
T: 03 56 52 581 (int. 581)
Vložišče, interna pošta, fotokopiranje, skeniranje Sara Švagan

Vsak delovni dan od 7.00 do 15.00 ure.

Vse, ki prihajajo v kadrovsko službo, vljudno prosimo, da strogo upoštevajo čas uradnih ur, saj izven uradnih ur strank ne moremo sprejemati:

  • po telefonu: vsak dan od 8. do 9. ure in od 14. do 15. ure ali
  • osebno: vsako sredo in petek od 11. do 13. ure.

Zdravstvena dejavnosti kot javna služba v okviru javnega sektorja potrebuje za svoje delovanje poleg osnovne – zdravstvene stroke tudi spremljajoče stroke, ki priskrbijo resurse za delovanje v okviru danih oz. obstoječih virov. Med te spremljajoče dejavnosti spada tudi Splošna kadrovska in upravno pravna služba.

Organizacijska struktura Splošne kadrovske in upravno pravne službe:

  • vložišče,
  • tajništvo,
  • splošne zadeve,
  • kadrovska služba,
  • pravna služba.
V upravno računovodski službi se opravljajo tudi vsa pripravljalna in izvedbena dela, ki so potrebna za vodenje in odločanje na različnih nivojih bolnišnice, dela, ki so povezana z varnim delom v bolnišnici (z vidika varstva pri delu, požarnega varstva, inšpekcijskih nadzorov, civilne zaščite), arhiviranjem dokumentacije.