Vodja Službe za javna naročila in nabavo Špela Laznik, mag. fin. in rač.

Vsak dan od 5.45 do 13.45 ure

Služba za javna naročila in nabavo skrbi za nabavo in izdajo nezdravstvenega materiala, tako da je njihova dejavnost naslednja:

  • nabava in izdaja živil, čistilnih sredstev, materiala za osebno higieno, PE materiala, pisarniškega materiala, obrazcev in materiala za vzdrževanje
  • skrbi za higiensko neoporečnost živil – HACCP
  • količinsko in vrednostno spremlja nabavo, izdajo in zaloge materiala
  • javna naročila: skrb za pripravo, izvajanje in vodenje vseh vrst postopkov javnih naročil (zbiranje potreb, analiza trga, priprava terminskih planov, priprava razpisne dokumentacije, izdaja sklepov, obvestil, pogodb, obrazložitev, arhiviranje).