Vodja Službe za informatiko Matic Lenič, inž. rač.
Zdravstvena dejavnosti kot javna služba v okviru javnega sektorja potrebuje za svoje delovanje poleg osnovne – zdravstvene stroke tudi spremljajoče stroke, ki priskrbijo resurse za delovanje v okviru danih oz. obstoječih virov. Med te spremljajoče dejavnosti spada tudi Služba za informatiko.