Vodja Finančno računovodske in plansko analitske službe Katarina Kravogel, dipl. ekon.
E: katarina.kravogel@sb-trbovlje.si
T: 03 56 52 582 (int. 582)
Plačila dobaviteljem in kupcev Nataša Ferlič
T: 03 56 52 582 (int. 582)
Knjigovodstvo - strokovna sodelavka Daša Špitalar, univ. dipl. ekon.
E: dasa.spitalar@sb-trbovlje.si
T: 03 56 52 518 (int. 518)
Obračun osebnih prejemkov Mojca Černe
T: 03 62 05 483 (int. 483)
Obračun osebnih prejemkov Saša Kamnikar
T: 03 56 52 583 (int. 583)
Obračun zdravstvenih storitev Nina Jerman, posl. sek.
T: 03 56 52 591

Zdravstvena dejavnosti kot javna služba v okviru javnega sektorja potrebuje za svoje delovanje poleg osnovne – zdravstvene stroke tudi spremljajoče stroke, ki priskrbijo resurse za delovanje v okviru danih oz. obstoječih virov. Med te spremljajoče dejavnosti spada tudi Finančno računovodska in plansko analitska služba.


Organizacijska struktura Finančno računovodske in plansko analitske službe:
  • računovodstvo,
  • knjigovordstvo,
  • financiranje,
  • planiranje,
  • fakturiranje,
  • analize,
  • obračun plač.