Vodja Splošne, kadrovske in upravno pravne službe Maja Hvala, univ. dipl. prav.
E: maja.hvala@sb-trbovlje.si
T: 03 62 05 414 (int. 414)
Vodja Finančno računovodske in plansko analitske službe Katarina Kravogel, dipl. ekon.
E: katarina.kravogel@sb-trbovlje.si
T: 03 56 52 582 (int. 582)
Vodja Službe za informatiko Matic Lenič, inž. rač.
Vodja Službe za javna naročila in nabavo Špela Laznik, mag. fin. in rač.
V.d. vodje Tehnično vzdrževalne službe Božidar Gašparič, dipl. inž. str.
Vodja Službe za prehrano Apolonija Juršič
Vodja Službe za higieno Maruša Dabič, mag. san. inž.