V.d. predstojnika oddelka za dializo prim. asist. Boštjan Leskovar, dr.med., FESC, spec.int.med.
V.d. predstojnika oddelka za anestezijo in reanimacijo Katja Kalan Uštar, dr.med., spec.anest.z reanim.
V.d. predstojnice oddelka za radiologijo Tadeja Jelenko, dr.med., spec.int.med.
V.d. predstojnika oddelka za laboratorijsko diagnostiko mag. Zora Čede, univ.dipl.biol., spec.med.biokem.
V.d. predstojnika oddelka za fizikalno terapijo in rehabilitacijo Darja Pintarič, dipl.fiziot.
V.d. predstojnika bolnišnične lekarne Metod Štukl, mag.farm.