V.d. pomočnik direktorja za zdravstveno nego Anita Štumpfl
E: info@sb-trbovlje.si
T: 03 56 52 629 (int. 629)
Pri vodenju sodelujejo nadzorne medicinske sestre - strokovne vodje zdravstvene nege, odgovorni inštrumentarki (operacijski medicinski sestri), odgovorni radiološki inženir in odgovorni laboratorijski tehnik.