Direktor Metod Kurent
E: info@sb-trbovlje.si
T: 03 56 52 581 (tajništvo)
V.d. strokovnega direktorja Tadeja Jelenko, dr.med., spec.int.med.
E: info@sb-trbovlje.si
T: 03 56 52 581 (int. 581)
Pomočnik direktorja za zdravstveno nego - pokličite tajništvo SBT
E: info@sb-trbovlje.si
T: 03 56 52 581 (int. 581)
Tajništvo direktorja Špela Špajzer
E: info@sb-trbovlje.si
T: 03 56 52 581 (int. 581)

VODSTVO SB Trbovlje

direktor: Metod Kurent, dipl. inž. str., spec.
v.d. strokovnega direktorja: Tadeja Jelenko, dr. med., spec. interne medicine
v.d. pomočnika direktorja za zdravstveno nego: /


ORGAN UPRAVLJANJA SB Trbovlje je SVET ZAVODA SBT:

Splošno bolnišnico Trbovlje upravlja svet zavoda, ki ima 7 članov, od tega so štirje člani imenovani s strani ustanovitelja, po en član pa je imenovan s strani Občine Trbovlje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, zaposleni pa izvolijo enega predstavnika. Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta.

Člani Sveta zavoda v mandatnem obdobju 2023 - 2027 (datum konstitutivne seje 18.09.2023):

mag. Miroslav Berger, predstavnik ustanovitelja (od 19.10.2023)
Marko Drešček, predstavnik ustanovitelja
Vojka Grešak Kramžar, predstavnica ZZZS
Tomaž Krišelj, predstavnik ustanovitelja, predsednik sveta zavoda
Mitja Meško, predstavnik ustanovitelja
Gregor Meterc, predstavnik uporabnikov
Simona Poznič, predstavnica zaposlenih, podpredsednica sveta zavoda


menjave v članstvu:
dr. Alenka Kolar, predstavnica ustanovitelja (do 19.10.2023)