VODSTVO SB Trbovlje

direktor: Metod Kurent, dipl. inž. str., spec.
strokovna direktorica: Tadeja Jelenko, dr. med., spec. interne medicine
pomočnica direktorja za zdravstveno nego: Nataša Leskovšek, dipl. m. s., mag. zdr. nege


ORGAN UPRAVLJANJA SB Trbovlje je SVET ZAVODA SBT:

Splošno bolnišnico Trbovlje upravlja svet zavoda, ki ima 7 članov, od tega so štirje člani imenovani s strani ustanovitelja, po en član pa je imenovan s strani Občine Trbovlje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, zaposleni pa izvolijo enega predstavnika. Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta.

Člani Sveta zavoda v mandatnem obdobju 2021 – 2025:
Jelena Jerin, predstavnica ustanovitelja
Melina Omrzel Petek, predstavnica ustanovitelja
Matjaž Popotnik, predstavnik ustanovitelja
Ervin Renko, predstavnik ustanovitelja, predsednik Sveta zavoda
Vojka Grešak Kramžar, predstavnica ZZZS
Nasta Doberlet Bučalič - predstavnica Občine Trbovlje od 13.4.2022 (do datuma Miran Skobe)
Simona Poznič, predstavnica zaposlenih, namestnica predsednika sveta zavodaVodenje znotraj SB Trbovlje