Poslanstvo:

Poslanstvo SB Trbovlje je v preprečevanju obolevnosti in ohranjanju zdravja (zdravstvena vzgoja in preventiva) in samem zdravljenju občanov - izvajanje zdravstvene dejavnosti na sekundarni ravni in delno primarni ravni z upoštevanjem sodobnih terapevtskih in diagnostičnih postopkov. Zdravstveno dejavnost bo SB Trbovlje opravljala pretežno za občane Zasavja in tudi širše skupnosti ter se povezovala z drugimi zdravstvenimi organizacijami zaradi celovitega zadovoljevanja potreb občanov.

Vizija:

Vizija SB Trbovlje je, da kot splošna bolnišnica uspešno in učinkovito opravlja varne in kakovostne zdravstvene storitve za uporabnike.

Vizija bolnišnice se nanaša na naslednje interese, cilje oziroma smotre:

 • Splošna bolnišnica v Trbovljah bo ostala splošna bolnišnica za uporabnike Zasavja, v prostih kapacitetah pa tudi za uporabnike iz drugih občin oz. regij,
 • Splošna bolnišnica v Trbovljah bo zagotavljala specializiran spekter zdravstvenih storitev,
 • Splošna bolnišnica v Trbovljah bo sodobna bolnišnica,
 • Splošna bolnišnica v Trbovljah bo zagotavljala vrhunske zdravstvene storitve uporabnikom v okviru dejavnosti,
 • Splošna bolnišnica v Trbovljah bo fleksibilna na spremembe v okolju,
 • Splošna bolnišnica v Trbovljah se bo povezovala s sosednjimi bolnišnicami na področju racionalizacije storitev,
 • Splošna bolnišnica v Trbovljah bo ugledna in prepoznavna v svojem ožjem in širšem okolju,
 • Splošna bolnišnica v Trbovljah bo upoštevala kodeks etike posameznih poklicnih kategorij delavcev,
 • Splošna bolnišnica v Trbovljah bo zagotavljala kakovostno življenje vseh poklicnih kategorij delavcev,
 • Splošna bolnišnica v Trbovljah bo uspešen zavod; Splošna bolnišnica v Trbovljah bo konkurenčen zavod,
 • Splošna bolnišnica v Trbovljah bo s poslanstvom vplivala na zagotavljanje stabilnih pogojev poslovanja vseh pravnih subjektov na lokaciji njenega delovanja,
 • Splošna bolnišnica v Trbovljah bo preko zaposlenih prisotna pri kreiranju zdravstvene politike in pravnih norm, ki bi vplivale na zavod,
 • Splošna bolnišnica v Trbovljah bo upoštevala vse pravne norme pri izvajanju dejavnosti.

Strateški cilj SB Trbovlje so zadovoljni uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev.