Splošna bolnišnica Trbovlje je javni zdravstveni zavod, kateri opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarnem in delno na primarnem nivoju. Ustanovitelj Splošne bolnišnice Trbovlje je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije.

Osebna izkaznica

Naziv: Splošna bolnišnica Trbovlje
Naslov: Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje
Podračun ezr (TRR) pri UJP: 01100-6030279252
ID davčna številka: SI99756650
Matična številka: 5055121
Šifra dejavnosti: 86.100

Stik z nami:

Telefonska centrala: 03 56 52 500
Faks v tajništvu: 03 56 26 122
Spletna stran: http://www.sb-trbovlje.si
Elektronski naslov tajništva: info@sb-trbovlje.si


Enotna točka naročanja: 03 56 52 600
narocanje@sb-trbovlje.si