Organizacijsko shemo (organigram) Splošne bolnišnice Trbovlje 

si lahko ogledate v dokumentu: Organigram SBT