STATUT Splošne bolnišnice Trbovlje

si lahko ogledate v dokumentu: Statut SB Trbovlje

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA (KIJZ)

z dne 16.2.2022: Katalog informacij javnega značaja
 

STRATEŠKI RAZVOJNI NAČRT

za obdobje 2019-2024: SRN za 2019-2024

KOMUNIKACIJSKI NAČRT

zadnji je bil sprejet dne 25.5.2022: Komunikacijski načrt


ETIČNI KODEKS ZAPOSLENIH

september 2022: Etični kodeks zaposlenih v SBT

LETNO POROČILO

za leto 2021
za leto 2020
za leto 2019
za leto 2018

FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA

za leto 2022
za leto 2021
za leto 2020
za leto 2019