STATUT Splošne bolnišnice Trbovlje
ki velja od 20.07.2023, si lahko ogledate v dokumentu: Statut SB Trbovlje

POSLOVNIK O DELU SVETA JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVODA SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
ki je bil sprejet 18.09.2023: Poslovnik o delu sveta JZZ SBT

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA (KIJZ)
z dne 16.2.2022: Katalog informacij javnega značaja

STRATEŠKI RAZVOJNI NAČRT
za obdobje 2019-2024: SRN za 2019-2024

NAČRT INTEGRITETE SBT
maj 2011: Načrt integritete SBT

KOMUNIKACIJSKI NAČRT
zadnji je bil sprejet dne 25.5.2022: Komunikacijski načrt

ETIČNI KODEKS ZAPOSLENIH
marec 2024: Etični kodeks zaposlenih v SBT
Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Ur.l.RS, št. 8/01)

LETNO POROČILO
za leto 2023 (na soglasje MZ še čakamo) 
za leto 2022 in soglasje MZ z dne 22.05.2023
za leto 2021 in soglasje MZ z dne 10.05.2022
za leto 2020 in soglasje MZ z dne 10.06.2021
za leto 2019
za leto 2018

FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA
za leto 2024 in soglasje MZ z dne 24.05.2024
za leto 2023 in soglasje MZ z dne 03.05.2023
za leto 2022 in soglasje MZ z dne 19.03.2022
za leto 2021
za leto 2020
za leto 2019