Vodja finančne in plansko analitske službe Romana Humski, ekon.
E: romana.humski@sb-trbovlje.si
T: 03 56 52 582
Vodja knjigovodstva Liljana Krevl
E: liljana.krevl@sb-trbovlje.si
T: 03 56 52 518
Vodja kadrovske službe Maja Hvala, univ. dipl. prav.
E: maja.hvala@sb-trbovlje.si
T: 03 62 06 714
Kadrovska služba Asja Strgaršek, mag.prava
E: asja.strgarsek@sb-trbovlje.si
T: 03 56 52 590
Odgovorna oseba za varstvo osebnih podatkov, pravnik Gašper Gošnjak, univ. dipl. prav.
E: gasper.gosnjak@sb-trbovlje.si
T: 03 56 52 587

Vsak delovni dan od 7.00 do 15.00 ure.

Vse, ki prihajajo v kadrovsko službo, vljudno prosimo, da strogo upoštevajo čas uradnih ur, saj izven uradnih ur strank ne moremo sprejemati:

  • po telefonu: vsak dan od 8. do 9. ure in od 14. do 15. ure ali
  • osebno: vsako sredo in petek od 11. do 13. ure.

Zdravstvena dejavnosti kot javna služba v okviru javnega sektorja potrebuje za svoje delovanje poleg osnovne – zdravstvene stroke tudi spremljajoče stroke, ki priskrbijo resurse za delovanje v okviru danih oz. obstoječih virov. Med te spremljajoče dejavnosti spada tudi upravno računovodska služba.

Organizacijska struktura upravno računovodske službe:

  • vložišče,
  • tajništvo,
  • informatika,
  • kadrovska služba,
  • knjigovodstvo,
  • finančna služba in
  • plansko analitska služba.
V upravno računovodski službi se opravljajo tudi vsa pripravljalna in izvedbena dela, ki so potrebna za vodenje in odločanje na različnih nivojih bolnišnice, dela, ki so povezana z varnim delom v bolnišnici (z vidika varstva pri delu, požarnega varstva, inšpekcijskih nadzorov, civilne zaščite), arhiviranjem dokumentacije.