Finančna in plansko analitska služba - strokovna sodelavka Katarina Kravogel, dipl. ekon.
E: katarina.kravogel@sb-trbovlje.si
T: 03 56 52 582 (int. 582)
Knjigovodstvo - strokovna sodelavka Daša Špitalar, univ. dipl. ekon.
E: dasa.spitalar@sb-trbovlje.si
T: 03 56 52 518 (int. 518)
Vodja pravne in kadrovske službe Maja Hvala, univ. dipl. prav.
E: maja.hvala@sb-trbovlje.si
T: 03 62 05 414 (int. 414)
Kadrovska služba - strokovna sodelavka Asja Strgaršek, mag. prava
E: asja.strgarsek@sb-trbovlje.si
T: 03 56 52 590
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, pravnica Maja Hvala, univ. dipl. prav.
E: maja.hvala@sb-trbovlje.si
T: 03 62 05 414

Vsak delovni dan od 7.00 do 15.00 ure.

Vse, ki prihajajo v kadrovsko službo, vljudno prosimo, da strogo upoštevajo čas uradnih ur, saj izven uradnih ur strank ne moremo sprejemati:

  • po telefonu: vsak dan od 8. do 9. ure in od 14. do 15. ure ali
  • osebno: vsako sredo in petek od 11. do 13. ure.

Zdravstvena dejavnosti kot javna služba v okviru javnega sektorja potrebuje za svoje delovanje poleg osnovne – zdravstvene stroke tudi spremljajoče stroke, ki priskrbijo resurse za delovanje v okviru danih oz. obstoječih virov. Med te spremljajoče dejavnosti spada tudi upravno računovodska služba.

Organizacijska struktura upravno računovodske službe:

  • vložišče,
  • tajništvo,
  • informatika,
  • kadrovska služba,
  • knjigovodstvo,
  • finančna služba in
  • plansko analitska služba.
V upravno računovodski službi se opravljajo tudi vsa pripravljalna in izvedbena dela, ki so potrebna za vodenje in odločanje na različnih nivojih bolnišnice, dela, ki so povezana z varnim delom v bolnišnici (z vidika varstva pri delu, požarnega varstva, inšpekcijskih nadzorov, civilne zaščite), arhiviranjem dokumentacije.