Vodja tehnično vzdrževalne službe Božidar Gašparič, dipl.inž.str.

Vratarsko receptorska služba 
delovni čas: ponedeljek – petek od 06:00 do 20:00 ure

Vzdrževalna služba
delovni čas: ponedeljek – petek od 07:00 do 15:00 ure
pripravljenost: ponedeljek – petek od 15:00 do 07:00 ure, ter 24 ur sobote, nedelje in prazniki

Glavne dejavnosti tehnično vzdrževalne službe predstavljajo:

  1. Služba vzdrževanja
  2. Služba varovanja - receptorska služba
  3. Posredovanje telefonskih zvez
  4. Nujni prevozi za bolnišnične oddelke

Tehnično vzdrževalna služba skrbi za nemoteno izvajanje tehnično vzdrževalnih opravil. Sodeluje pri pripravi pogodb s področja tehnično vzdrževalnih del. Organizira in izvaja prevoze, skrbi za nabavo potrebnega materiala za vzdrževanje, oskrbo z medicinskimi plini in drugih energentov. V službi vodijo vse potrebne evidence in nadzorujejo izvajanje del zunanjih izvajalcev z njenega področja.

V dejavnost službe spada tudi vratarsko receptorska služba, posredovanje telefonskih zvez in koordinacija prometa – vhoda v bolnišnične komplekse.

Delo v službi je organizirano v eni izmeni od ponedeljka do petka med 6.00 in 15.00 uro. Izven navedenega časa, vključno s soboto, nedeljo in prazniki, so vzdrževalci v stalni pripravljenosti.

Vratarsko receptorska služba in posredovanje telefonskih zvez

Delovni čas: ponedeljek – petek od 06:00 do 20:00 ure. Sobote, nedelje in prazniki ne obratuje.