Vodja službe za higieno Nadja Medvešek, ek.teh.

Služba za higieno je trenutno sestavljena iz dveh enot, in sicer iz enote za čiščenje in enote za perilo.

Enota za čiščenje izvaja čiščenje po sodobnih metodah in z upoštevanjem okoljevarstvenih standardov v vseh bolnišničnih prostorih, razen v operacijskem, porodnem in kuhinjskem bloku. Zaposleni delajo v dveh izmenah od 6.00 ure do 20.00 ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa od 6.00 ure do 18.00 ure.

Enota za vzdrževanje perila izvaja zbiranje, sortiranje in evidentiranje umazanega perila ter sprejem in sortiranje čistega perila. Pranje in šivanje perila je oddano zunanjemu izvajalcu na podlagi javnega razpisa. Delo poteka od 6.00 ure do 14.00 ure vse dni v tednu razen nedelje in ga opravlja ena delavka.