Vodja prehrambene službe Apolonija Juršič

Vsak dan od 5.45 do 13.45 ure
V prehrambeni službi – bolnišnični kuhinji se pripravlja hrana za paciente in uslužbence bolnišnice. Število obrokov niha, odvisno od števila pacientov. Pripravlja se povprečno trinajst različnih diet dnevno. Uveden imamo HACCP sistem, ki zajema ves notranji in zunanji nadzor živil in celotne prehrambene službe. Delo je organizirano v dveh izmenah vse dni v letu.