Vodja oskrbovalne službe (nabave in javnih naročil) Olga Senčar

Vsak dan od 5.45 do 13.45 ure

Oskrbovalna služba skrbi za nabavo in izdajo nezdravstvenega materiala, tako da je njihova dejavnost naslednja:

  • nabava in izdaja živil, čistilnih sredstev, materiala za osebno higieno, PE materiala, pisarniškega materiala, obrazcev in materiala za vzdrževanje
  • skrbi za higiensko neoporečnost živil – HACCP
  • količinsko in vrednostno spremlja nabavo, izdajo in zaloge materiala

Vodja oskrbovalne službe je hkrati tudi vodja javnih naročil, ki skrbi za pripravo, izvajanje in vodenje vseh vrst postopkov javnih naročil (zbiranje potreb, analiza trga, priprava terminskih planov, priprava razpisne dokumentacije, izdaja sklepov, obvestil, pogodb, obrazložitev, arhiviranje).