Vodja oskrbovalne službe (nabave in javnih naročil) Olga Senčar
Vodja prehrambene službe Apolonija Juršič
Vodja službe za higieno Nadja Medvešek, ek.teh.
Vodja tehnično vzdrževalne službe Božidar Gašparič, dipl.inž.str.
Vodja zdravstvene administracije Urška Fakin, ekon.
Vodja knjigovodstva Liljana Krevl
E: liljana.krevl@sb-trbovlje.si
T: 03 56 52 518
Vodja finančne in plansko analitske službe Romana Humski, ekon.
E: romana.humski@sb-trbovlje.si
T: 03 56 52 582
Vodja kadrovske službe Maja Hvala, univ. dipl. prav.
E: maja.hvala@sb-trbovlje.si
T: 03 62 06 714